2017.07.-09. havi vagyonkezelési kiadásokkal kapcsolatos szerződések

5 millió Ft felett
Sorszám Szerződést kötő fél neve Szerződés tárgya Szerződés típusa Helyrajzi szám Tulajdoni hányad Szerződés összege (nettó) Ft Szerződés dátuma
1. Máriás József A 0507/83 hrsz. 3253 m2 területrész vásárlása. adásvétel 0507/83 1/1 12 946 940 2017-08-17
2. Nagy László és Társa Kft. Hadházi út 3. sz. alatti ingatlan megvásárlás adásvétel 20581/1 1/1 9 000 000 2017-06-20
3. Török Antal 66056/1 hrsz-ú, Bánat u. 28. alatti ingatlanon gázelsoztó vezeték kiépítése,útburkolat eredeti állapotának visszaállítása. vállalkozási szerződés 66056/1 1/1 5 850 000 2017-06-20
4. Déri Múzeum 151800 m2 terület régészeti, geofizikai vizsgálata a Déli Ipari Park teületén vállalkozási szerződés

6 072 000 2017-09-18