Nettó 5.000.000 Ft feletti SZERZŐDÉSEK

2018.10.01-12.31.Szerződés megnevezése (típusa) Szerződés tárgya Szerződéskötő felek neve Szerződés összege (Nettó Ft-ban) Szerződés időbeli hatálya
1 Szállítási szerződés 38 db információs kijelző és kapcsolódó szolgáltatások Infopolis Kft. - DMJV Önkormányzat 13 387 526 2019. év
2 Vállalkozási szerződés UIA program előkészítése Grants Europe Consulting Kft. - DMJV Önkormányzat 11 000 000 2018-2019. év
3 Vállalkozási szerződés A közvilágítás fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkák elvégzése. DH-Szerviz Kft 23 850 000 2018.12.31
4 Megbízási szerződés TOP-6.3.3-16-DE1-2017-00001 azonosítószámú projekt projektmenedzsment tevékenység ellátása. EDC KFT 5 332 000 A hatályos Támogatási szerződésbe foglalt projekt befejezésének időpontjáig tart.
5 Tervezési szerződés Debrecen, Bethlen utca sávbővítés engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése. Gulit Bt 7 500 000 A tervdokumentáció Megrendelő részére történő leszállítása és a Megrendelő részéről történő elfogadása napjáig tartó határozott időtartamra szól.
6 Vállalkozási szerződés Csengő utca szilárd burkolattal való ellátásának kivitelezése D-Profil Kft 24 727 433 2018.12.15
7 Vállalkozási szerződés Szilva utca szilárd burkolattal való ellátásának kivitelezése T+C Company Kft 23 698 854 2018.12.31
8 Vállalkozási szerződés Fokos utca I. ütem út-, és csapadékvíz elvezetés építése. D-Profil Kft 28 258 350 A munkaterület átadásától számított 5 hónap.
9 Tervezési szerződés A 8429hrsz-ú ingatlan Örökségvédelmi engedélyezési és kiviteli tevdokumentáció elkészítése. ZMAXX Kft 11 500 000 A tervdokumentáció Megrendelő részére történő leszállítása és a Megrendelő részéről történő elfogadása napjáig tartó határozott időtartamra szól.
10 Adásvételi szerződés Mobil színpad beszerzése. LAMFORG Kft 6 270 000 A jelen szerződés megszűnik, ha a Felek a szerződésben rögzített kötelezettségeiknek eleget tettek.
11 Adásvételi szerződés Elektrotechnikai eszközök beszerzése. SATRAX Kft 14 730 000 A szerződés hatályba lépésétől számított 30 nap.
12 Adásvételi szerződés Bútor beszerzés. Sellaton Design Bútoripari Kft 14 990 650 A szerződés hatályba lépésétől számított 30 nap.
13 Megbízási szerződés TOP-6.7.1-16-DE1-2017-00001azonosítószámú projekt projektmenedzsment tevékenység ellátása EDC Kft 6 880 000 A hatályos Támogatási szerződésbe foglalt projekt befejezésének időpontjáig tart.
14 Adásvételi szerződés Önk. Lakás értékesítés Sáringerné Kovács Etelka 12 100 000 Részletvételes 15 év
15 Adásvételi szerződés Önk. Lakás értékesítés Pál László 13 455 000 2019 február
16 Adásvételi szerződés Önk. Lakás értékesítés Tarnai Tibor Csaba 12 402 000 2019 március
17 Régészeti szolg.szerződés Ény-i Gazd.i övezet beruházáshoz kapcs.előzetes régészeti dokumentáció elkészítése (ERD) Budavári Ingatlanfejl.és Üzemeltető NP Kft 200 000 000 2018.12.31
18 Vállakozási szerződés Ény-i Gazd.i övezet beruházáshoz régészeti feltárás Déri Múzeum 100 000 000 2018.12.31
19 Vállalkozási elemekkkel vegyes adásvételi szerződés Debreceni Rigó Dezső tekecsarnokba 6 tekepálya beszerzése beépítéssel Strom Invest Kft. 23 620 000 szerződés hatálybelépésétől számított 120 nap
20 vállalkozási szerződés Hősök Mauzóleuma műemlék épület felújítása Dryvit Profi Kft. 38 036 097 munkaterület átadásától számított 50 nap
21 adásvételi szerződés Nemzetközi Iskola működéséhez szükséges eszközök beszerzése T-System Kft. 29 360 300 2019-06-30
22 vállalkozási szerződés Debrecen, Laktanya u. útburkolat, járda javítása Strabag Kft. 108 000 000 munkaterület átadásától számított 120 nap
23 tervezési szerződés Sóház gazdaságélénkítő környezeti megújítása projekhet zöldterület megújítás tervezés Magna-D Kft. 6 961 000 szerződés aláírásától számított 210 nap
24 tervezési szerződés Bem tér gazdaságélénkítő környezeti megújítása projekhet zöldterület megújítás tervezés Magna-D Kft. 11 212 000 szerződés aláírásától számított 210 nap
25 tervezési szerződés Nyugati kiskörút III. ütem és kerékpárúőt tervezés Globálterv Kft. 28 800 000 jogerős építési engedélyt követő 90. nap
26 megbízási szerződés projektmenedzsment tevékenység ellátásáa Tócóskert gazdaságélénkítő környezeti megújítása projekt EDC Kft. 8 428 000 a mindenkor hatályos Támogatási szerződésben foglalt projekt befejezése
27 megbízási szerződés projektmenedzsment tevékenység ellátásáa Petőfi tér rekonstrukciója projekt EDC Kft. 10 578 000 a mindenkor hatályos Támogatási szerződésben foglalt projekt befejezése
28 megbízási szerződés projektmenedzsment tevékenység ellátásáa Bem tér gazdaságélénkítő környezeti megújítása projekt EDC Kft. 5 848 000 a mindenkor hatályos Támogatási szerződésben foglalt projekt befejezése
29 megbízási szerződés projektmenedzsment tevékenység ellátásáa Tócóvölgy gazdaságélénkítő környezeti megújítása projekt EDC Kft. 5 074 000 a mindenkor hatályos Támogatási szerződésben foglalt projekt befejezése
30 tervezési szerződés Epreskerti Általános Iskola tornaterem bővítés engedélyes és kiviteli tervek készítése Archi Bar Kft. 24 480 000 engedélyes tervedokumentáció jóváhagyását követő 60. nap
31 adásvételi szerződés eszközbeszerzés Egyesített Böcsődei Intézmény Faraktár utcai telephely Sellaton Design Kft. 8 640 535 szerződés aláírásától számított 30 nap
32 tervezési szerződés Tócóskert gazdaságélénkítő környezeti megújítása projekt engedélyes és kiviteli tervek MG Építész Tervező Kft. 17 780 000 szerződés hatálybelépésétől számított 240 nap
33 tervezési szerződés Tócóvölgy gazdaságélénkítő környezeti megújítása projekt engedélyes és kiviteli tervek Mundus Viridis Kft. 11 890 000 szerződés hatálybelépésétől számított 240 nap
34 vállalkozási szerződés Nagyerdei Stadion É-i kapunál mobil jégpálya kivitelezés DH-Szerviz Kft. 8 670 000 2019-04-02
35 vállalkozási szerződés Gázvezeték-Kanális-Repülőtér-Epreskert utcák által határolt terület építési törmelékkel szennyezettségének megállapítása Soilcon Kft. 4 930 000 szerződés hatálybelépésétől számított 30 nap
36 vállalkozási szerződés Egressy Béni-Csányi-Derék utcák-Tócóvölgy sétány-Tócó csatorna által határolt terület talajmechanikai vélemény Soilcon Kft. 6 935 000 szerződés hatálybelépésétől számított 30 nap
37 vállalkozási szerződés Libakert gazdaságélénkítő környezeti egújítása kivitelezés Épkersevice Kft. 165 893 215 munkaterület átadását követő 9 hónap
38 megbízási szeződés projektmenedzsment Debreceni inkubációs Központ létrehozása projekt EDC Kft. 12 900 000 a mindenkor hatályos Támogatási szerződésben foglalt projekt befejezése
39 vállalkozási szerződés Látóképi faiskolából kitermelt faanyag telepítése Zotis Bau Kft. 9 605 000 kitermelést követő 20 nap
40 csatlakozási szerződés többlet teljesítési igény ellátásának kiépítése E-On Zrt. 12 978 000 mindekét fél általi aláírástól és díjfizetéstől számított 1 hónap
41 tervezési szerződés felhagyási és rekultivácós terv Terv Tár Bt. 12 000 000 szerződéskötést követő 30 nap
42 vállalkozási szerződés Déi gazdasági övezet üzleti marketing feledatok ellátása EDC Kft. 16 000 000 2019-10-31
43 vállalkozási szerződés ISPA program keretében létrejött szennyvíztisztítási beruházások 2018. évi II. ütem Debreceni Vízmű Zrt. 33 477 192 műszaki átadás-átvétel sikeres lezártáig
44 vállalkozási szerződés Észak-Nyugati gazdasági övezet testfield-ek építése D-Profil Kft. 389 543 835 2018-12-17
45 hálózati csatlakozási szerződés Észak-Nyugati gazdasági övezetkialakításához kapcsolódó elektromos teljesítmény biztosítása (50 MVA csatlakozási pont kiépítése) E.On Zrt. 1 767 511 410 2020-11-30
46 hálózati csatlakozási szerződés Észak-Nyugati gazdasági övezetkialakításához kapcsolódó elektromos többlet teljesítmény biztosítása E.On Zrt. 1 569 611 244 2023-02-01
47 kölcsönszerződés 44 mrd ft hitelfelvétel Erste Bank Zrt. 44 000 000 000 2023-12-29
48 adásvétel 27102/80 hrsz-ú, Gát u. 3-5. szám alatt található ingatlan vételára Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 9 259 829 2018.10.17
49 telekmegosztással vegyes adásvétel 12042 hrsz, Hárs utca 4. szám alatti beépítetlen terület Orbánné Szabó Anita és Sütő-Szabó Melinda 15 090 000 2018.11.29
50 adásvétel 9065/A/3 hrsz. 4025 debrecen, Piac u. 43./A-B fszt.3. ingatlan vételár Dr. Gombkötő Péter 7 255 000 2018.11.05
51 adásvétel 21364/A/189 hrsz. számú Lehel utca 6. 10/61. szám alatti ingatlan vételára Pál László 13 455 000 2018.11.19
52 telekmegosztással vegyes adásvétel Füredi út 64. szám alatt 20195 hrsz.számú ingatlanba beolvadó 20196 hrsz. számú területrészek telekmegosztással vegyes adásvétel Gém Regina 5 750 000 2018.10.26
53 adásvétel Hatvan utcai ingatlanrészek vételára HAFÉM Kft. 6 109 020 2018.10.26
54 adásvétel 17191/16 hrsz.-ú belterületi ingatlan adásvételi szerződés ( még várunk az elővásárlási jogosultra) SOFÉM KFT. 43 789 200 2018.12.03
55 adásvétel 9210/A/2,3,4,6,7,8,9, hrsz. számú Miklós utca 53. fszt.1.,2,5,7,8,9,10 számú ingatlanok vételára Cseh Krisztina 40 290 000 2018.11.29