Nettó 5.000.000 Ft feletti SZERZŐDÉSEK

2019.01.01-03.31.Szerződés megnevezése (típusa) Szerződés tárgya Szerződéskötő felek neve Szerződés összege (Nettó Ft-ban) Szerződés időbeli hatálya
1 vállalkozási szerződés Szent István királyt ábrázoló szobor tervezése és kivitelezése Szanyi Borbála, Prime- Art Művészeti és Szolg. Kft. 67 900 000 2019-12-31
2 Vállalkozási szerződés DMJV közigazgatási területén út-, és járdaburkolatban keletkező hibák javítása, valamint szükség esetén jelzőlámpa bontási, és telepítési munkálatai és közműkiváltási munkálatok elvégzése. "Útfenntartás" Közös Vállalkozás. Tagjai: D-Profil Kft, Hajdú Inert Kft, Zöldfény Kft. 454 000 000 2022-12-31
3 Vállalkozási szerződés Kertekalja utca út-, és csapadékvíz elvezetés építése D-Profil Kft 42 509 285 A munkaterület szerződés szerinti átadásától számított 5 hónap.
4 Vállalkozási szerződés Pajtás utca út-, és csapadékvíz elvezetés építése D-Profil Kft 42 900 873 A munkaterület szerződés szerinti átadásától számított 9 hónap.
5 Vállalkozási szerződés Eper utca út-, és csapadékvíz elvezetés építése D-Profil Kft 62 917 926 A munkaterület szerződés szerinti átadásától számított 9 hónap.
6 Vállalkozási szerződés TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00018 A Honvéd utcai bölcsöde épületének energetikai korszerűsítés kivitelezés T+C Company Kft 151 394 663 A munkaterület szerződés szerinti átadásától számított 7 hónap.
7 tervezési szerződés TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00002 Károlyi M bölcsődetervezési feladatok TOP-KVALITÁS Kft. 16 390 000 szerződéskötést követő 90 nap
8 vállalkozási szerződés 6 helyszínen zöldterület fejlesztés, növénytelepítés, sétányok, gyalogutak burkolása (TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00003 A Dobozi lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása") KÖZMŰ Generál Kft. 123 504 946 munkaterület átadását követő 6 hónap
9 vállalkozási szerződés TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00005 A Sestakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása kivitelezés Universal-Bau 96 Bt. 163 064 312 munkaterület átadását követő 6 hónap
10 vállalkozási szerződés Bartók Béla út, Pesti utca irányába jobbra kanyarodó sáv létesítése Hajdut Építő Kft. 26 235 010 munkaterület átadást követő 4 hónap
11 vállalkozási szerződés Zsolnay kacsás kút felújítása Zsolnay Zrt. 19 570 000 munkaterület átvételét követő 12 hónap
12 tervezési szerződés Db, Egyetem sgt forgalomtechnikai beavatkozási terveinek elkészítése GULIT Bt. 6 340 000 szerződéskötést követő 45. nap
13 kivitelezési szerződés Vojtina bábszínház tetőfelújítás Kozma-Ép-Generál Kft. 24 714 246 építési munkaterület átadását követő 60 nap
14 vállalkozási szerződés Észak-Nyugati Gazdasági övezet - Környezetvédelmi eng.eljáráshoz szükséges dokumentációk elkészítése Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. 6 200 000 2019-02-28
15 vállalkozási szerződés Látóképi Faiskola 500 fa, 800db cserje és örökzöld kitermelése. Tahi Faiskola és Dísznövénytermesztő Kft 5 358 200 szerződés hatálybalépését követő 20 nap
16 vállalkozási szerződés állami közúthálózat fejlesztésére vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek (Észak-Nyuagti Gazdasági Övezet) UVATERV Zrt. 470 000 000 engedélyes dokumentáció a szerződés hatálybalépését követően 45 nap, kivitelezési tervdokumentáció engedélyt követő 30 nap
17 vállalkozási szerződés útburkolat, járdaburkolat javítás Nagymester Kft. 298 000 000 2019-12-31
18 tervezési szerződés vasúthálózat fejlesztésére vonatkozó engedélyezési tervek készítése (észak-Nyuagti gazdasági Övezet) Kontúr Csoport Tervező Kft és Terv Tár Bt 2 300 000 000 engedélyes dokumentáció a szerződés hatálybalépését követően 60 nap, kivitelezési tervdokumentáció engedélyt követő 30 nap
19 tervezési és vllalkozási szerződés 400 ha telek bel- és csapadékvíz elvezetésének tereprendezési munkái és tervdokumentáció (Észak-Nyugati Gazadsági Övezet) Market Építő Zrt. 22 299 943 763 2020-04-30
20 megbízási szerződés Észak-Nyugati Gazdasági övezethez kapcsolódó terület előkészítés, közúti és közmű infrastruktúra fejlesztések projektmenedzsment, műszaki ellenőri, mérnöki, minőségirányítási és minőségbiztosítási feladatok, biztonsági audit, NoBo és DeBo hoteesítési eljárás Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. 2 366 251 420 a teljesítés Megbízó általi elfogadásának napjáig
21 vállalkozási szerződés televíziós műsorkészítés Médiacentrum Debrecen Kft. - DMJV Önkormányzat 84 999 932 2019. év
22 Megállapodás 2019. évi veszteségkompenzáció
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás
Tranzit-1 Kft. 71 000 000 2019-12-31
23 Villamos energia adásvételi szerződés villamos energia beszerzés 2019.
közvilágítás
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. 263 385 827 2019-12-31
24 Vállalkozási szerződés Mért elektromos energia ellátó rendszerek és berendezések karbantartása, javítása
(Debrecen tulajdonában és kezelésében lévő, turisztikailag kiemelt látványossági helyiszínein üzemelnek)
DH-Szerviz Kft. 14 173 228 2020-02-28
25 Vállalkozási szerződés Hóeltakarítási és síkosságmentességi munkák A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. 68 000 000 2019-12-31
26 Vállalkozási szerződés Debrecen város útjainak, egyes járdáinak, várakozóhelyeinek gépi,kézi, téli síktalanítási és hóeltakarítási munkái A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. 375 000 000 2021-12-31
27 Vállalkozási szerződés útburkolatban és járdaburkolatban keletkező hibák javítása,
szükség esetén jelzőlámpa bontási és telepítési munkák
D-Profil Kft. 1 384 000 000 2022-12-31
28 Vállalkozási szerződés Debrecen Megyei Jogú Város tulajdonában lévő, illetve költségvetséből finanszírozott fogyasztási helyek energiagazdálkodási feladatainak ellátásával, energiafogyasztásainak racionalizálásával kapcsolatos feladatok Debreceni Képző Központ
Nonprofit Közhasznú Kft.
14 220 000 2020-01-31
29 Vállalkozási szerződés Debrecen Megyei Jogú Város tulajdonában lévő napelemes kiserőművek karbantartási feladatainak ellátása Debreceni Képző Központ
Nonprofit Közhasznú Kft.
9 830 000 2020-01-31
30 Vállalkozási szerződés Nagyerdei Parkerdő vagyonvédelmi tevékenységének ellátása a 2019. évre vonatkozóan Gewiss Guard Kft. 15 029 280 2019-12-31
31 Vállalkozási szerződés Debrecen közigazgatási területén lévő fák, fasorok növényvédelmi munkák 2019. évi elvégzése Hortobágy Környezetvédelmi Kft. 9 350 000 2019-11-30
32 szerződés 0259/71 hrsz-ú ingatlan csereszerződés 0181/11 hrsz ingatlannal Baloghné Kiss Ilona 20 050 860 2019. I. negyedév
33 szerződés 0254/84 hrsz-ú ingatlan vételár+ mezei leltár Bakóczy István Péter 10 505 746 2019. I. negyedév
34 szerződés 0254/83 hrsz-ú ingatlan vételár+ mezei leltár Bakóczy István Péter 6 524 413 2019. I. negyedév
35 szerződés 0254/85 hrsz-ú ingatlan vételára Bakóczy István Péter 14 814 539 2019. I. negyedév
36 szerződés 0261/121 hrsz-ú ingatlancsere 0181/13 hrsz Nagy Csabáné 192 152 254 2019. I. negyedév
37 szerződés 0254/75 hrsz-ú ingatlan csere (0207/6 hrsz.) Dr. Köhler Mihály 7 956 867 2019. I. negyedév
38 szerződés 0254/74 hrsz-ú ingatlan csere (0207/6 hrsz.) Dr. Köhler Mihály 18 251 319 2019. I. negyedév
39 szerződés 17111/2 hrsz Kishegyesi út 242. kisajátítási kártalanítás megfizetés+járulékos kötség megfizetés Berki Lászlóné 5 888 100 2019. I. negyedév
40 szerződés 0254/80 hrsz-ú ingatlan vételára+mezei leltár+élőfaállomány kártalanítása Győrössy Éva Enikő 21 616 011 2019. I. negyedév
41 szerződés 0254/92 és 0254/93 hrsz. kisajátítást pótló adásvétel Varga Ilona Mária 28 343 029 2019. I. negyedév
42 szerződés 0211/58 hrsz. ingatlancsere 254/76,254/77,254/78, 254/79 hrsz. számú ingatlanokkal Girgás István 49 511 412 2019. I. negyedév
43 szerződés 0267/5 hrsz. ingatlan vételár és lábon álló faállomány kártalanítási érték Balogh Józsefné 15 950 342 2019. I. negyedév
44 szerződés 0326/44 hrsz.0254/189 hrsz. adásvétellel vegyes ingatlancsere Eszenyi Sándor 7 127 120 2019. I. negyedév
45 szerződés 0267/22, 0267/23, 0267/27 hrsz. ingatlan vételár Turcsányi-Nagy Noémi 5 168 407 2019. I. negyedév
46 szerződés A Nyugati kiskörút III. szakasz nyomvonalába eső, Cserepes utca 19. szám alatt található, 8111 hrsz-ú ingatlan kártalanítás Jóna Katalin Erika 6 480 000 2019. I. negyedév
47 szerződés 0226/73 hrsz. kártalanítás (Kismacs kerékpárút) Normbenz Magyarország Kereskedelmi Kft. 5 740 500 2019. I. negyedév
48 szerződés 0254/188 hrsz. ingatlancsere 0326/30 hrsz.(Észak-Nyugati Gazdasági Övezet) Dr. Antal Ákos Ferenc 24 737 440 2019. I. negyedév
49 szerződés 0254/54,0254/55,0254/56,0254/58, 0254/59,0254/57,0254/60,0254/61 hrsz. ingatlancsere 0326/40 hrsz. Dr. Antal Ferenc 131 824 212 2019. I. negyedév
50 szerződés 0267/30, 0267/31, 0267/32 hrsz. ingatlancsere 0326/39 hrsz. ingatlan ( Észak-Nyugati Gazdasági Övezet) Bacskó László 85 811 907 2019. I. negyedév
51 szerződés 0272/30hrsz. ingatlancsere 0326/28 hrsz. ingatlan Kovács Lajos István 85 632 820 2019. I. negyedév
52 szerződés 0267/6 hrsz. számú ingatlan vételár+ mezei leltár Mátrai Imre Ákos 8 384 289 2019. I. negyedév
53 szerződés 17111/5 hrsz-ú, Kishegyesi út 248. alatt található ingatlan kisajátítási kártalanítás (Nyugati városrész) Szabó Jenőné 8 929 750 2019. I. negyedév
54 szerződés 0261/113 hrsz. vételár és mezei leltár Nagy Nándor 12 719 791 2019. I. negyedév
55 szerződés 0261/48 hrsz. vételár Szűcs László 12 866 552 2019. I. negyedév
56 szerződés 0261/42 hrsz. ingatlan vételár Szűcs László 8 698 993 2019. I. negyedév
57 szerződés 0261/41 hrsz. ingatlan vételár Szűcs László 22 238 074 2019. I. negyedév
58 szerződés 0261/40 hrsz.vételár Szűcs László 15 950 046 2019. I. negyedév
59 szerződés 0261/107 hrsz. ingatlan vételár Szűcs Éva 20 415 665 2019. I. negyedév
60 szerződés 0261/101 hrsz. vételár Szűcs Éva 11 383 812 2019. I. negyedév
61 szerződés 0261/17 hrsz. vételár Szűcs Éva 23 288 096 2019. I. negyedév
62 szerződés 0261/43 hrsz. vételár Szűcs Éva 17 711 178 2019. I. negyedév
63 szerződés 10214 hrsz. számú ingatlan vételára Széll László 14 000 000 2019. I. negyedév
64 szerződés 10214 hrsz. számú ingatlan vételár Széll András 14 000 000 2019. I. negyedév
65 szerződés 0181/9 hrsz. számú ingatlan telekalakítással vegyes adásvétel Nemzeti FöldalapkezelőSzervezet 252 674 350 2019. I. negyedév
66 szerződés 0261/47 hrsz. számú ingatlan vételár Nagy Klaudia 12 681 966 2019. I. negyedév
67 szerződés 0261/18 hrsz. számú ingatlan vételár Nagy Klaudia 19 245 360 2019. I. negyedév
68 szerződés 0267/48 hrsz. számú ingatlan vételár Nagy Iván Lászlóné 19 398 929 2019. I. negyedév
69 szerződés 0254/187 hrsz. számú ingatlan vételár megfizetés Kapronczi Mihály János 36 085 050 2019. I. negyedév
70 szerződés 0254/186 hrsz. számú ingatlan vételár megfizetés Kellermann Péter Pálné 36 246 941 2019. I. negyedév
71 szerződés 0267/42, 0267/43, 0267/44 hrsz.-ú ingatlanok kisajátítást pótló adásvétel Nagy István József 5 641 500 2019. I. negyedév
72 szerződés 0261/95 hrsz. számú (ÉSZAK-NYI GAZD ÖVEZET) ingatlanra vonatkozó vételár Kis László 5 785 108 2019. I. negyedév
73 szerződés 0261/91 hrsz. számú ingatlan vételár Horváth Sándor 4 418 716 2019. I. negyedév
74 szerződés 0261/92 hrsz. számú ingatlan vételár Tardi Márton 7 190 532 2019. I. negyedév
75 szerződés 0267/12 hrsz-ú ingatlan vételára Földi Lajosné 8 147 505 2019. I. negyedév
76 szerződés 0261/108 hrsz-ú ingatlan vételára Czinege Béláné 8 679 324 2019. I. negyedév
77 szerződés 0261/78-79 hrsz. cseréje a 0163/13, 0166/35 hrsz-szel Varga László Barnáné 77 775 050 2019. I. negyedév
78 szerződés 0267/45, 0261/66-69 hrsz. cseréje a 0326/33 és 0326/43 hrsz-re Suba László Zoltán 183 536 733 2019. I. negyedév
79 szerződés 0326/27 hrsz. ingatlancsere 0261/86, 0261/105, 0261/51, 0261/81, 0261/97, 0261/120, 0261/71 Dr. Tóth János 322 898 377 2019. I. negyedév
80 szerződés 0261/31 hrsz. számú ingatlan vételár megfizetés Baloghné Kiss Ilona 26 886 766 2019. I. negyedév
81 szerződés 0261/32 hrsz. számú ingatlan vételár megfizetés Dr. Balogh Andrea 26 955 608 2019. I. negyedév
82 szerződés 0326/37 hrsz cseréje a 0254/107, 0254/109, 0267/15 hrsz-re Kiss Albert 22 316 749 2019. I. negyedév
83 szerződés 0261/25 hrsz ingatlancsere 0326/29 hrsz. számú ingatlannal Dr. Kurucz Gyuláné 38 122 304 2019. I. negyedév
84 szerződés 0254/200 hrsz. vételár Dr. Szanyiné Dr. Berényi Réka Renáta 32 202 692 2019. I. negyedév
85 szerződés 0163/12 hrsz. ingatlancsere 0267/39,0267/40, 0267/41 hrsz. Tóth Lászlóné 59 751 395 2019. I. negyedév
86 szerződés 0181/16 hrsz. ingatlancsere 0261/38 hrsz. számú ingatlannal Kiss Sándorné 39 678 080 2019. I. negyedév
87 szerződés 0181/14 és 0211/55 hrsz. ingatlancsere 0261/36 és 0261/37 hrsz. számú ingatlanokkal Kiss Sándor 22 699 377 2019. I. negyedév
88 szerződés 0211/55 hrsz. ingatlancsere 0261/35 hrsz. Kiss Sándorné 21 567 943 2019. I. negyedév
89 szerződés 0181/17 hrsz ingatlancsere 0261/19 és 0261/20 hrsz. számú ingatlanokkal Kk.Palczert Péter 27 679 980 2019. I. negyedév
90 szerződés 0181/15 hrsz. ingatlancsere 0261/39 hrsz. számú ingatlannal Szentgyörgyvölgyi Fruzsina Katalin 7 953 973 2019. I. negyedév
91 szerződés 0261/110 hrsz. vételár+mezei leltár (kisajátítási kártalanítás) Balajti Béla József 6 974 173 2019. I. negyedév
92 szerződés 0261/89, 0261/90, 0267/47 hrsz. ingatlanok adásvétellel vegyes csere a 0326/42 hrsz ingatlannal Bereczky József 22 653 540 2019. I. negyedév
93 szerződés 0254/190 és a 0326/36 hrsz. adásvétellel vegyes ingatlan csere Dr. Kiss Albert 7 076 330 2019. I. negyedév
94 szerződés 0254/111 és a 0326/31 hrsz. adásvétellel vegyes ingatlan csere Takács László 5 105 100 2019. I. negyedév
95 szerződés 0267/13 hrsz számú ingatlan vételár Kiss Albert 6 300 888 2019. I. negyedév
96 szerződés Régészeti feltárás és utógondozás Déri Múzeum 206 473 819 2019. I. negyedév
97 szerződés 0326/16,18,19,21,22,23,25,26,27 hrsz Vételár és termőképesség fenntartása A.K.S.D Kft 1 107 210 800 2019. I. negyedév
98 szerződés előzetes régészeti dokumentáció, műszeres lelelőhely és leletfelderítés Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ 53 391 600 2019-09-30
99 szerződés ERD készítés próbafeltárás 40.000 m2 Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ 126 050 000 2019-09-30
100 szerződés 15 ha északi bővítési terület ERD készítés Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ 20 225 000 2019-09-30
101 szerződés 0181/5 hrsz, 0182/6 hrsz, 0181/7 hrsz, 0181/8 hrsz, 0181/9 hrsz vétel és telekalakítás Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 252 674 350 2019. I. negyedév
102 szerződés ügyvédi tevékenység Dr Léka Ügyvédi Iroda 15 000 000 2019.12.31.
103 csereszerződés 0181/18 hrsz ingatlancsere 0261/27,0261/28,0261/29, 0261/30 hrsz. ingatlanokkal Beke Barbara 69 390 750 2019. I. negyedév
104 csereszerződés 0326/32, 0326/41 hrsz. ingatlancsere 0261/87, 0261/63, 0261/62, 0261/64, 0261/65, 0261/88, 0267/9 hrsz. Kerekes Imre 101 233 860 2019. I. negyedév
105 csereszerződés 0181/11 hrsz. ingatlancsere 0259/71 hrsz. ingatlan Baloghné Kiss Ilona 17 779 500 2019. I. negyedév
106 csereszerződés 0261/121 hrsz. ingatlancsere 0181/13 hrsz. Nagy Csabáné 77 724 750 2019. I. negyedév
107 megrendelő 0163/11 hrsz ingatlancsere 0267/51 Kerekes Márta 20 100 000 2019. I. negyedév
108 csereszerződés 0166/34 hrsz. ingatlancsere 0237/244,0237/246,0254/166,0261/58,0261/59,0261/60,0261/61,0261/11 Dr. Forgács Beáta 20 030 500 2019. I. negyedév
109 csereszerződés 0207/6 hrsz. ingatlancsere 0254/74,0254/75, 0254/73 hrsz. Dr. Köhler Mihály 28 820 690 2019. I. negyedév
110 csereszerződés 9199 hrsz, Arany János u. 52., illetve 9215 hrsz., Miklós u. 43., ingatlancsere Dr. Ferenczi Fanni 8 800 000 2019. I. negyedév
111 csereszerződés 0211/58 hrsz. ingatlancsere 254/76,254/77,254/78, 254/79 hrsz. számú ingatlanokkal Girgás István 49 100 560 2019. I. negyedév
112 csereszerződés 0181/17 hrsz ingatlancsere 0261/19 és 0261/20 hrsz. számú ingatlanokkal Kk.Palczert Péter 25 698 000 2019. I. negyedév
113 csereszerződés 0181/14 és 0211/55 hrsz. ingatlancsere 0261/36 és 0261/37 hrsz. számú ingatlanokkal Kiss Sándor 20 916 750 2019. I. negyedév
114 csereszerződés 0181/15 hrsz. ingatlancsere 0261/39 hrsz. számú ingatlannal Szentgyörgyvölgyi Fruzsina Katalin 6 994 500 2019. I. negyedév
115 csereszerződés 0163/12 hrsz. ingatlancsere 0267/39,0267/40, 0267/41 hrsz. Tóth Lászlóné 59 238 000 2019. I. negyedév
116 csereszerződés 0181/16 hrsz. ingatlancsere 0261/38 hrsz. számú ingatlannal Kiss Sándorné 35 412 000 2019. I. negyedév
117 csereszerződés 0211/55 hrsz. ingatlancsere 0261/35 hrsz. Kiss Sándorné 20 300 250 2019. I. negyedév
118 csereszerződés 0261/78 és 0261/79 hrsz. cseréje a 0163/13, 0166/35 hrsz-szel Varga László Barnáné 75 518 250 2019. I. negyedév
119 csereszerződés 0207/5 hrsz. számú ingatlancsere 0261/96 hrsz. számú ingatlannal Papp Szabolcs 34 082 250 2019. I. negyedév
120 csereszerződés (0163/1 hrsz.-ből kialakuló) 0163/7 hrsz. ingatlancsere 0254/62 hrsz. Kissné Buzáky Judit Ágnes 45 708 750 2019. I. negyedév
121 adásvételi szerződés 18/13 hrsz. Tömös u. 3. alatti beépítetlen terület vételára Nagy Mihály Tiborné 5 350 000 2019. I. negyedév
122 csereszerződés 0326/44 hrsz.0254/189 hrsz. adásvétellel vegyes ingatlancsere Eszenyi Sándor 6 699 420 2019. I. negyedév
123 csereszerződés 0267/17, 0267/18, 0267/19, 0267/20, 0267/21,0267/24, 0267/25, 0267/26,0267/60 hrsz. ingatlancsere 0326/38 hrsz. (Észak-Nyugati Gazdasági Övezet) Turcsányi-Nagy Noémi 59 899 840 2019. I. negyedév
124 5948/2018PM -csere 0254/188 hrsz. ingatlancsere 0326/30 hrsz.( Észak-Nyugati Gazdasági Övezet) Dr. Antal Ákos Ferenc 24 327 940 2019. I. negyedév
125 csereszeződés 0254/54,0254/55,0254/56,0254/58, 0254/59,0254/57,0254/60,0254/61 hrsz. ingatlancsere 0326/40 hrsz. Dr. Antal Ferenc 106 986 880 2019. I. negyedév
126 csereszerződés 0267/30, 0267/31, 0267/32 hrsz. ingatlancsere 0326/39 hrsz. ingatlan ( Észak-Nyugati Gazdasági Övezet) Bacskó László 67 512 900 2019. I. negyedév
127 adásvételi szerződés 8781/A/4 hrsz. Szepességi u. 30. fszt. 4. 84 m2 lakás megnevezésű ingatlan vételár Nagy Ádám 10 835 500 2019. I. negyedév
128 csereszerződés 0272/30hrsz. ingatlancsere 0326/28 hrsz. ingatlan Kovács Lajos István 82 085 640 2019. I. negyedév
129 csereszerződés 0261/25 hrsz ingatlancsere 0326/29 hrsz. ingatlan Dr. Kurucz Gyuláné 40 860 820 2019. I. negyedév
130 adásvétellel vegyes csereszerződés 0261/89, 0261/90, 0267/47 hrsz. ingatlanok adásvétellel vegyes csere a 0326/42 hrsz ingatlannal Bereczky József 19 772 480 2019. I. negyedév
131 adásvételi szerződés 26704 hrsz. számú Elek u. 51. szám alatti 1961 m2 belterületi ingatlan vételár Dr. Czifra Imre 7 960 000 2019. I. negyedév
132 5965.5966.6143/18PM 0326/37 hrsz. cseréje a 0254/107, 0254/109, 0267/15 hrsz-ú ingatlanokra Kiss Albert 20 442 240 2019. I. negyedév
133 5798.5967.6241/18PM 0326/35 hrsz. cseréje a 0254/101, 0267/16, 0267/7 hrsz-re Kiss Lóránt 35 457 240 2019. I. negyedév
134 adásvételi szerződés 8813/2 hrsz. Kossuth u. 57. beépítetlen terület vételára Net-Pizza Kft 16 390 000 2019. I. negyedév
135 adásvételi szerződés 63091 hrsz alatt felvett 1388 m2 ingatlan vételára Debrecen- Nagycsere-Halápi Református Missziói Egyházközség 10 450 588 2019. I. negyedév
136 adásvételi szerződés 3685 hrsz. számú Endre utca 53. szám alatti belterületi ingatlan adásvétel Berkes Imre 4 704 724 2019. I. negyedév
137 adásvételi szerződés Széchenyi u. 53. és 8785/A/4 hrsz., 8785/A/5,8785/A/6, 8785/A/7, 8785/A/11, 8785/A/12 ingatlanok vételára Bődi Nándor 33 050 000 2019. I. negyedév
138 adásvételi szerződés 620/A/2 hrsz. számú, Csillag u. 26. A ép. fszt. 2. társasházi lakás vételára Botos Attila Márton 7 800 000 2019. I. negyedév
139 adásvételi szerződés 6766/A/5, 6766/A/6 hrsz.-ek, Lórántffy u. 46. A. fszt. 5., és fszt. 6. társasházi lakás vételár Rézműves Sándor 4 948 000 2019. I. negyedév
140 adásvételi szerződés 9736/A/5, Iparkamara u. 14. I. em. 3. társasházi lakás vételára Rencz László 18 695 000 2019. I. negyedév
141 csereszerződés 0267/45, 0261/66-69 hrsz. ingatlanok cseréje a 0326/33 és 0326/43 hrsz-re Suba László Zoltán 150 108 080 2019. I. negyedév
142 csereszerződés 0326/27 hrsz. ingatlancsere 0261/86, 0261/105, 0261/51, 0261/81, 0261/97, 0261/120, 0261/71 Dr. Tóth János 316 503 461 2019. I. negyedév
143 5951/2018PM csere 0254/190 és a 0326/36 hrsz. adásvétellel vegyes ingatlan csere Dr. Kiss Albert 5 725 720 2019. I. negyedév