Nettó 5.000.000 Ft feletti SZERZŐDÉSEK

2019.07.01-09.30.Szerződés megnevezése (típusa) Szerződés tárgya Szerződéskötő felek neve Szerződés összege (Nettó Ft-ban) Szerződés időbeli hatálya
1 kisajátítást pótló adásvételi szerződés 0505/25-26 hrsz vételára Kaszás Sándor 78 845 900 2019.év
2 kisajátítást pótló adásvételi szerződés 0505/53-54 hrsz vételára Kaszás Sándor 54 807 300 2019.év
3 kisajátítást pótló adásvételi szerződés 0495/56-57-58-59-60-62-8 hrsz vételára Martonné Dr. Gulyás Fruzsina 292 464 600 2019.év
4 Vállalkozási szerződés 8115 hrsz-ú ingatlanon lévő épület bontása Széll Gép Trans Kft. 5 100 000 2019.év
5 Vállalkozási szerződés 8117 és 8116 hrsz-ú ingtlanon lévő épületek bontása Cívis Épületkarbantartó Kft 7 500 000 2019.év
6 Vállakozási szerződés Információs táblák beszerzése Máskép Kreatív Reklámstúdió Kft. - DMJV Önkormányzat 7 990 000 2019. év
7 Vállakozási szerződés Db-i Nemzetközi Repülőtér prenotifikációs és notifikációs szolg. Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. - DMJV Önkormányzat 14 500 000 2019. év
8 Vállakozási szerződés beruházási és működési jelentés összeállítása Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. - DMJV Önkormányzat 14 500 000 2019. év
9 vállalkozási szerződés Közvilágítás fejlesztés Debrecen területén DH-Szerviz Kft 38 474 500 Szerződéskötéstől számított 5 hónap
10 vállalkozási szerződés Útépítési munkák Debrecen Nyugati Városrészen. "2.rész Debrecen, Cimbalom utca útépítés" D-Profil Kft 41 263 710 Munkaterület átadásától számított 6 hónap
11 vállalkozási szerződés Útépítési munkák Debrecen Nyugati Városrészében. 3.rész "Debrecen, Síp-Lant-Dob útépítés" D-Profil Kft 59 161 936 Munkaterület átadásától számított 9 hónap
12 vállalkozási szerződés Útépítési munkák Debrecen Nyugati Városrészében. 1.rész"Debrecen, Kadarcs utca útépítés": D-Profil Kft 26 682 081 Munkaterület átadásától számított 9 hónap
13 vállalkozási szerződés Útépítési munkák Debrecen Nyugati Városrészében. 4.rész"Debrecen, Nádsíp utca út- és csapadékvízelvezetés építés": D-Profil Kft 53 308 002 Munkaterület átadásától számított 9 hónap
14 vállalkozási szerződés Útépítési munkák Debrecen Nyugati Városrészében. 5.rész "Debrecen, Gohér-Délibáb utca II. ütem út- és csapadékvíz elvezetés építés" D-Profil Kft 74 903 202 Munkaterület átadásától számított 9 hónap
15 vállalkozási szerződés Debrecen, Könyvkötő utca út- és csapadékvízelvezetés építés Közmű Generál Kft. 44 893 762 Munkaterület átadásától számított 9 hónap
16 vállalkozási szerződés Debrecen, Jámbor Lajos u. út és csapadékvízelvezetés építése STRABAG Zrt 36 508 116 Munkaterület átadásától számított 9 hónap
17 vállalkozási szerződés Csárda u. út-és csapadékvíz elvezetés III. ütem STRABAG Zrt 48 141 268 Munkaterület átadásától számított 9 hónap
18 vállalkozási szerződés A Kistelek utca útépítése és csapadékvíz-elvezetésének megépítése STRABAG Zrt 40 571 952 Munkaterület átadásától számított 9 hónap
19 tervezési szerződés Műszaki tervdokumentáció Berép Terv Kft. 7 700 000
20 Adásvételi szerződés Önk. Lakás értékesítés Hodosán Vincéné 13 400 000 Részletvételes 15 év
21 Adásvételi szerződés Önk. Lakás értékesítés Papp Sándor 24 900 000 Részletvételes 15 év
22 Adásvételi szerződés Önk. Lakás értékesítés Székely Judit 15 800 000 Részletvételes 15 év
23 Adásvételi szerződés Önk. Lakás értékesítés Papp Nikolett 9 180 000 2019 december
24 megbízási szerződés GINOP-7.1.9-17-2018-00030 Turisztikai központ Ötholdas pagonyban projektmenedzsment EDC Debrecen Város-és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft. 13 330 000 a mindekor hatályos támogatási szerződés befejezésének időpontjáig
25 vállalkozási szerződés ÉNY gazdasági övezet csapadékvíz elvezetés I. ütem T-1, CS-1 közmű 3 Hódút Kft 731 122 592 munkaterület átadásától számított 90 nap
26 vállalkozási szerződés ÉNY gazdasági övezet ideiglenes ipartelepi bekötőút I. ütem közút Hódút Kft 247 727 970 munkaterület átadásától számított 100 nap
27 vállalkozási szerződés Sertéstelep felhagyási és rekultivációs kivitelezési munkái D-Profil Építő, Kersekedő és Szolg. Kft. 290 346 400 munkaterület átadásától számított 60 nap
28 tervezési szerződés Db. Bem tér-Nyíl-Fürdei út csomópont jobbra kanyarodó sávok tervdokumentáció készítés GULIT Közlekedéstervező Mérnökiroda Bt. 13 900 000 hatósági engedély végelgessé válásától számított 60 nap
29 tervezési szerződés 33. sz. főút Balmazújvárosi út-Csigekert-Szabó L. utca csomópont átépítés tervdokumentáció készítés Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft 13 500 000 hatósági engedély végelgessé válásától számított 60 nap
30 vállalkozási szerződés "CBC Incubator" - Kommunikációs feladatok Médiacentrum Debrecen Kft. 7 395 000 a mindekor hatályos támogatási szerződés befejezésének időpontjáig
31 vállalkozási szerződés "EduCultCentre" - Kommunikációs feladatok Médiacentrum Debrecen Kft. 7 396 047 a mindekor hatályos támogatási szerződés befejezésének időpontjáig
32 tervezési szerződés "Debreceni Inkubációs Központ létrehozása" a TOP-6.1.2-16 kódszámú, Régi Városháza épületének belsőépítészeti felújítása, Sas utcai mélygarázs létesítése tervezés. ABC Group Ingatlan Fejlesztő és - Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 177 854 250 engedélyes terv elfogadását követő 70 nap
33 vállalkozási szerződés Nemzetközi Repülőtér megvalósíthatósági tanulmány készítése Trenecon Tanácsadó és Tervező Kft 14 400 000 aláírástól számított 2,5 hónap
34 tervezési szerződés TOP-6.3.2-16-DE1-2017-00003 Petőfi tér rekonstrukciója tervdokumentáció készítés Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft 16 700 000 2020-02-06
35 vállalkozási szerződés ÉNY gazdasági övezet 22 kV-os légvezeték kiváltás Hódút Kft 180 108 480 munkaterület átadásától számított 90 nap
36 adásvételi szerződés BMW i3 elektromos gépjármű beszerzése (ITM támogatásból) MAGISZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 11 771 654 2019-10-31
37 tervezési szerződés Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. intézményi területének bővítése, fejlesztése - koncepció terv készítése Archi-Bar Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt 7 000 000 aláírástól számított 45 nap
38 tervezési szerződés Repülőtéri tűzoltó laktanya tervezési feladatai Céh Tervező. Beruházó és Fejlesztő Zrt. 44 100 000 engedélyezési dokumentáció jóváhagyását követő 70 nap
39 tervezési szerződés Extrém Sportpark tervdokumentációjának elkészítése (TOP-6.3.2-16-DE1-2017-00004 \"A Tócóvölgy gazdaságélénkítő környezeti megújítása\" projekthez kapcs.) Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft 12 100 000 építési engedély kézhezvételétől számított 20. nap
40 vállalkozási szerződés Debrecen, Tégláskert u. 51. sz. alatti orvosi rendelő külső, belső felújításának és projektarányos akadálymentesítésének kivitelezése ÉGBÉ Kft 36 472 676 munkaterület átadását követő 6 hónap
41 megbízási szerződés Latinovits Színház belső kialakítása ROHU343 CBC Incubator közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Kft 16 594 500 feladatok teljes körű megvalósítása, valamint annak Megbízó részéről történő elfogadása napjáig, vagy az esetleges jogorvoslati eljárások lezárultáig tartó határozott időtartamra szól.
42 megbízási szerződés Latinovits Színház belső kialakítása ROHU344 EduCultCentre közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Kft 16 594 500 feladatok teljes körű megvalósítása, valamint annak Megbízó részéről történő elfogadása napjáig, vagy az esetleges jogorvoslati eljárások lezárultáig tartó határozott időtartamra szól.
43 tervezési szerződés Debreceni Repülőtér belső átalakítások tervdokumentáció készítés BORD Építész Súdió Kft 18 000 000 engedélyezési dokumentáció jóváhagyását követő 70 nap
44 Megrendelő 50. Virágkarnevál és a kapcsolódó Karneváli hét köztisztasági munkái Bazár Parking 2000
Kereskedelmi és Szolgálató Kft.
DMJV Önkormányzat
11 200 000 2019-08-23
45 Vállalkozási szerződés Felszíni rágcsálómentesítés Debrecen város közterületein Debreceni Vízmű Zrt.
DMJV Önkormányzat
6 299 205 Az aláírástól 15 hónapig
46 Vállalkozási szerződés Zöldterületi faápolási munkák
I. rész
Debreceni Képző Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
DMJV Önkormányzat
43 307 087 2020-08-31
47 Vállalkozási szerződés Speciális faápolási munkák
II. rész
Euro Invest Debrecen Kft.
DMJV Önkormányzat
30 472 441 2020-08-31
48 Vállalkozási szerződés Nagyerdei közterületi nyilvános illemhelyek üzemeltetése
(Békás-tó körüli közpark, Oláh Gábor utcai Ötholdas Pagony játszótéren)
Bazár Parking 2000
Kereskedelmi és Szolgálató Kft.
DMJV Önkormányzat
6 510 000 2020-02-15
49 Vállalkozási szerződés Csillag utcai fasor rekonstrukció
III. rész
Euro Invest Debrecen Kft.
DMJV Önkormányzat
19 461 700 2020-04-30
50 Kisajátítást pótló adásvétellel vegyes ingatlan csereszerződés 0264/74, 0264/76, 0264/77 hrsz adásvétellel vegyes ingatlancsere 0163/6 hrsz ingatlannal Dobránszky László, Dobránszkyné Frei Erzsébet 8 975 250 2019. év
51 Adásvétel-csereszerződés 0264/88 hrsz adásvétellel vegyes ingatlancsere 0328/191, 0328/192, 0328/190 hrsz ingatlanokkal Eszenyi Sándor 24 833 250 2019. év
52 Adásvételi szerződés 0505/35 és 0505/36 hrsz alatt felvett kivett beruházási célterület megnevezésű ingatlanok vételár Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 29 055 000 2019. év
53 Adásvételi szerződés 0505/31-34, 0505/37-38 hrsz ingatlanok vételár (DIP) Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 252 190 000 2019. év
54 Adásvételi szerződés 7631 hrsz Darabos u. 39. társasházi ingatlanban található 7631/A/1 hrsz 84 m2 alapterületű lakás, 7631/A/2 hrsz 54 m2 nagyságú lakás és hozzá tartozó 17,50 m2 pincerekesz, valamint 7631/A/3 hrsz 81 m2 nagyságú lakás ingatlanok vételára Brojnás Péter 27 365 000 2019. év
55 Adásvételi szerződés 17072/1 hrsz Nádsíp utca-Kishegyesi út térségében található 3600 m2 beépítetlen terület megnevezésű ingatlan vételár Debrecen-Nagysándor-telepi Református Misszió Egyházközség 47 700 000 2019. év
56 Adásvételi szerződés 8328/1 hrsz. ingatlan 173 m2 területű telekrész megvásárlás és saját (7581 hrsz számú) ingatlanhoz csatolás Debreceni Református Kollégium 6 500 000 2019. év
57 Adásvételi szerződés 4783/2 hrsz. Magyar u. 8. szám alatti, 7 db összkomfortos lakást magába foglaló lakóépület ingatlan vételár Nyíri Ferenc 9 251 000 2019. év
58 Kisajátítást pótló adásvétellel vegyes ingatlan csereszerződés 0261/96 hrsz 8763/45443-ad eszmei hányadrésze adásvétellel vegyes ingatlancsere a 0261/150 hrsz ingatlan 1481/3737-ed, 0261/154 hrsz 1642/4007-ed, 0261/158 hrsz 2730/6511-ed eszmei hányadrészével Kis László 6 572 250 2019. év
59 Adásvételi szerződés 13422 hrsz Debrecen-Homokkert, Hungária u.5. sz. 1001 m2 nagyságú beépítetlen ingatlan vételár Botos Attila Márton 9 900 000 2019. év
60 Adásvételi szerződés 9543/4/A/84 hrsz Petőfi tér 10. IX. em. 84. szám alatti 40 m2 lakásingatlan vételár Hodosán Vincéné 13 400 000 2019. év
61 Adásvételi szerződés 8781/A/8 hrsz Debrecen, Szepességi u. 30. fszt. 8. sz. 34 m2 nagyságú \"lakás\" megnevezésű ingatlan vételára Kalucza Ilona 8 302 500 2019. év
62 Adásvételi szerződés 6118/A/1 hrsz Ótemető u.17. fszt 1., 35 m2 területű lakásingatlan vételára Papp Nikolett, Laczáné Csonka Ilona 9 180 000 2019. év
63 Adásvételi szerződés 9013/A/43 hrsz. Kossuth u. 3/A IV. em. 15. szám alatti 69 m2 lakásingatlan vételár Papp Sándor 24 900 000 2019. év
64 Adásvételi szerződés 8711/A/3 hrsz Simonffy u. 59. A ép. fszt. 3. és 8711/A/4 hrsz Simonffy u. 59. A ép. fszt. 4. sz.alatti lakás megnevezésű ingatlan vételár Simon József 11 500 000 2019. év
65 Adásvételi szerződés 9016/A/10 hrsz Piac u. 28/A IV. em. 10. ingatlan vételár Székely Judit 15 800 000 2019. év
66 Adásvételi szerződés 8711/A/2 hrsz Simonffy utca 59. fszt. 2. lakás megnevezésű ingatlan vételár Szilágyi Zsolt 10 540 000 2019. év
67 Kisajátítást pótló adásvétellel vegyes ingatlan csereszerződés 0163/10 hrsz. ingatlan adásvétellel vegyes csere 0264/59, 0264/61, 0251/70 Kerekes Imre 13 008 750 2019. év
68 Adásvételi Szerződés 16475/8 hrsz. Derék utcai 1 ha nagyságú beépítetlen ingatlan vételár Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 667 800 000 2019. év
69 Kisajátítást pótló adásvétellel vegyes ingatlan csereszerződés 0264/74, 0264/76, 0264/77, 0163/6 hrsz ingatlanok Dobránszky László, Dobránszkyné Frei Erzsébet 8 697 750 2019. év
70 Adásvétel-csereszerződés 0264/88, 0328/191, 0328/192, 0328/190 hrsz
ingatlanok
Eszenyi Sándor 24 920 250 2019. év
71 Kisajátítást pótló adásvétellel vegyes ingatlan csereszerződés 0163/10, 0264/59, 0264/61, 0251/70 hrsz ingatlanok Kerekes Imre 31 706 866 2019. év
72 Adásvételi szerződés 0264/44, 0264/235, 0264/236 hrsz ingatlanok Kiss Albert, Dr. Kiss Albert 11 260 991 2019. év
73 Adásvételi szerződés 0181/11 hrsz ingatlan Baloghné Kiss Ilona 17 779 500 2019. év
74 Adásvételi szerződés 0259/116 hrsz ingatlan Somogyi István, Somogyi Isvánné 6 476 090 2019. év
75 Adásvételi szerződés 0237/197, 0237/309-311 hrsz Kiss Albert 7 349 820 2019. év
76 Kisajátítást pótló adásvétellel vegyes ingatlan csereszerződés 0261/96, 0261/150, 0261/154, 0261/158 hrsz ingatlanok Kis László 6 506 424 2019. év
77 Közterület-hasznosítási szerződés utasvárók, CityLight berendezések elhelyezése Publimont Hirdetésszervező Kft. 10 257 600 15 év