Nettó 5.000.000 Ft feletti SZERZŐDÉSEK

2017.04.01.-06.30.Szerződés megnevezése (típusa) Szerződés tárgya Szerződéskötő felek neve Szerződés összege (Nettó Ft-ban) Szerződés időbeli hatálya
1 Vállalkozási szerződés Régi Városháza SECAP dokumentum (SEAP átdolgozása) ÉMI Kft. 6 950 000 2017-10-31
2 Tervezési szerződés Dósa nádor tér rendezése engedélyes és kiviteli tervdokumentáció Bord Építész Stúdió Kft. 60 000 000 építés engedély kézhezvételét követő 4 hónap
3 Vállalkozási szerződés Liget Óvoda Babits utcai telephely felújítása Megiker Kft. 40 572 686
2017.10.22.
4 Tervezési szerződés Zenede enrgetikai korszerűsítés kivitei tervdokumentáció ZMAXX Kft. 13 200 000 2017-06-05
5 Vállalkozási szerződés Víztorony u. 11 orvosi rendelő felújítás kivitelezés 1. rész Hajdú Alu Zrt. 79 712 172
2017-10-29
6 Vállalkozási szerződés Dobozi lakótelep - Fényes udvar kirakodóvárás felújítása kivitelezés 2. rész Hajdú Alu Zrt. 158 009 965
2017.12.22
7 Vállalkozási szerződés Debrecen, 33. sz főút Nyíl utca, Árpád tér csomópontok átalakítása D-Profil Kft. 109 995 750 2017-08-01
8 Vállalkozási szerződés Déli gazdasági övezet hírközlési alépítmény hálózat kivitelezése I. ütem Hir-Ker Kft. 15 899 600 2017-09-30
9 Vállalkozási szerződés Déli gazdasági övezet infrastrukturális fejlesztésének komplex vizsgálata, stratégia, akcióterv PricewaterhouseCoopers Kft. 60 900 000 2017-08-30
10 Tervezési szerződés Dobozi laktelep parkrekonstrukció tervdokumentáció Arci-Bar Bt. 8 055 000 2017-06-11
11 Vállalkozási szerződés Híd u. orvosi rendelő felújítása Blaumaler Kft. 42 498 655
2017-10-03
12 Vállalkozási szerződés Liget óvoda Bartók u. telephely felújítása Megiker Kft. 38 699 797
2017.09.29.
13 Vállalkozási szerződés Északi városrész forgalomszervezés - szemléltefromálási feladatok Főnix Rendezvényszervező Kft. 5 460 000 a projekt mindenkori záró elszámolási csomag benyújtásának napjáig
14 Vállalkozási szerződés Nyugati városrész forgalomszervezés - szemléletformálási feladatok Főnix Rendezvényszervező Kft. 6 000 000 a projekt mindenkori záró elszámolási csomag benyújtásának napjáig
15 Vállalkozási szerződés Belváros forgalomtechnika- szemléletformálási feladatok Főnix Rendezvényszervező Kft. 8 600 000 a projekt mindenkori záró elszámolási csomag benyújtásának napjáig
16 Tervezési szerződés Boldogfalva Óvoda energetikai korszerűsítésé tervdokumentáció Kamuti Géza 5 800 000 2017-07-03
17 Tervezési szerződés Debrecen 8439/2/B/1 Csapó u. 30-32. tervezés Tisza Építész Műterem Kft. 57 655 000 költségbecslés elfogadásától számított 45 nap
18 Hálózati csatlakozási szerződés Déli gazdasági övezet elektromos csatlakozás E.On Zrt. 1 264 254 284 2019-02-28
19 Vállalkozási szerződés Déli gazdasági övezet ivóvízellátás I. ütem Kuszi Kft 284 919 090 2017-09-30
20 Tervezési szerződés Jerikó u. 17.21. energetikai korszerűsítés tervdokumentáció Katerv Kft. 48 980 000 2017-07-27
21 Tervezési szerződés Honvéd u. bölcsőde energetikai korszerűsítés tervdokumentáció Arci-Bar Bt. 6 700 000 aláírástól számított 70 nap
22 Tervezési szerződés Csapókerti közösségi ház energetikai korszerűsítés tervdokumentáció Karakal Bt. 5 400 000
2017.07.18.
23 Tervezési szerződés Gulyás Pál Kollégium energetikai korszerűsítés tervdokumentáció Megalit '90 Kft 18 150 000 2017-06-19
24 Tervezési szerződés Lilla téri Általásnos Iskola energetikai korszerűsítés tervdokumentáció Archiko Bt. 7 560 000 aláírástól számított 70 nap
25 Tervezési szerződés Dózsa Gy. Álatlános Iskola energetikai korszerűsítés tervezés Lengyel Építész Műterem Kft. 8 100 000
2017.06.29
26 Üzemeltetési szerződés PPR szoftver üzemeltetési szolgáltatás. T-SOFT Mérnökiroda Kft 10.800.000 2017-12-31
27 Szolgáltatási szerződés 51. Hortobágyi Lovasnapok rendezvény megszervezése, lebonyolítása. Főnix Rendezvényszervező Kft 10.000.000 2017.07.07-2017.07.09.
28 Vállalkozási szerződés Debrecen közigazgatási területén útfenntartási munkálatok elvégzése. "Útfenntartás" Közös Vállalkozás: D-Profil Építő, Kereskedő és Szolgáltató Kft. ( képviseletre jogosult) 280 000 000 2019-12-31
29 Vállalkozási szerződés TOP-6.4.1. Szemléletformálási feladatok. Főnix Rendezvényszervező Kft 5 460 000 Az elvégzendő feladat teljes körű megvalósítása és annak a KSZ által történő végleges elfogadása napjáig tartó határozott idő.
30 Vállalkozási szerződés Közszolgálati műsorok készítése, műsoridő Médiacentrum Debrecen Kft. 66 928 890 2017-12-31
31 Megbízási elemekkel vegyes vállalkozási szerződés Debreceni Nemzetközi Iskola létrehozásához kapcsolódó szervezeti és szakmai háttér kidolgozása, projektmenedzsment DENOK Közhasznú Nonprofit Kft. 68 633 000 2017-12-31
31 Megbízási elemekkel vegyes vállalkozási szerződés Debreceni Nemzetközi Iskola létrehozásához kapcsolódó szervezeti és szakmai háttér kidolgozása, projektmenedzsment DENOK Közhasznú Nonprofit Kft. 68 633 000 2017-12-31
32 Megbízási szerződés kulturális audit EKF 2023 KPMG Tanácsadó Kft. 8 750 000 2017-12-31
33 Adásvételi szerződés Debrecen, Péterfia u. 53. Péterfia Invest Kft. 19 734 000 2017-06-09