Hőmérséklet
Álláshirdetések

1 fő bölcsődei dajka (határozatlan idejű) - DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Honvéd Utcai Tagintézmény

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye pályázat nélkül betölthető állást hirdet 1 fő egyéb kisegítő (takarító bölcsődei dajka) munkakörbe.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. (4) bekezdése alapján a pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Üres állás helyére, határozatlan idejű,
3 hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye:
DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye, Honvéd Utcai Tagintézmény speciális csoportja (4026 Debrecen, Honvéd u. 16.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • gondoskodik a csoportszobák és egyéb helyiségek napi takarításáról, figyelembe véve a gyermekek napirendjét,
 • segíti a kisgyermeknevelők munkáját technikai előkészületekkel (udvari játékok kikészítése, ágyak kirakása, tálalókocsik kihúzása, textíliák leszedése és mosatása)
 • a napirend bizonyos szakaszaiban gyermekfelügyeletet biztosít a kisgyermeknevelők iránymutatása mellett


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. torvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Kinevezési feltételek:

 • büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány), a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c) – (2e) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés.
 • középfokú iskolai végzettség,
 • egészségügyi alkalmasság


Benyújtandó iratok, igazolások:
Önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettségeket igazoló okmányok fénymásolata, nyilatkozat arról, hogy a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

Beadási határidő:
2019. június 20. napjáig

Elbírálás időpontja:
2019. június 24.

Munkakör betölthetőségének időpontja:
2019. augusztus 15.

Beadás módja:

 • Postai úton, a DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye, 4024 Debrecen, Varga u. 23. címre.
 • A borítékra kérjük ráírni a munkakör megnevezését.
 • Az alkalmazásra kerülő dolgozó kiválasztása az írásos jelentkezések elbírálása alapján történik.


A pályázat nélkül betölthető munkakör további közzétételének helye:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu – 2019. május 28.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Új Városháza hirdetőtáblája – 2019. május 28.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. május 28
Lejárat dátuma
2019. június 20
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg