Hőmérséklet
Álláshirdetések

2 fő óvodapedagógus - Margit Téri Óvoda

Margit Téri Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Margit Téri Óvoda, 4031 Debrecen, Margit tér 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés magas színvonalú és teljes körű felelősséggel való ellátása az Óvodai nevelés országos alapprogramja, a helyi pedagógiai program, valamint a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései (a továbbiakban: Kjt.), valamint az Nkt. és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) rendelet rendelkezései az irányadók. az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség,
 • Óvodapedagógus - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • alkalmasság,
 • büntetlen előélet, a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, figyelemmel az Nkt. 66.§ (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra

               
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:   

 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okmányok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
 • kinevezés esetén 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20 § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c) - (2e) bekezdéseiben foglaltakra.


A pályázat benyújtásának határideje:
2019. október 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyilas Zoltán Attiláné nyújt, az (52) 498-565-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Nyilas Zoltán Attiláné részére a margitteriovodadebrecen@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat az óvoda vezetősége bírálja el. A nyertes pályázó személyéről a vezetőség véleményének vételével az intézmény vezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. október 18.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. október 21. napjától tölthető be.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város honlapja - www. debrecen.hu - 2019. október 1.
 • Debrecen Megyei Jogú Város hirdetőtáblája - 2019. október 1.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. október 1
Lejárat dátuma
2019. október 16
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg