Hőmérséklet
Álláshirdetések

Áchim András Utcai Óvoda - Pedagógiai asszisztens

Az Áchim András Utcai Óvoda (4030 Debrecen, Áchim András u. 20-22.) pályázat nélkül betölthető állást hirdet pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (2) bekezdés d) pontja alapján a pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, 2019. szeptember 09-től, előre láthatóan 2021. augusztus 31-ig.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 óra.

A munkavégzés helye: Áchim András Utcai Óvoda Tégláskerti telephelye, 4030 Debrecen, Halász u.4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Segíti az óvodapedagógusok munkáját, közreműködik az óvodai foglalkozások előkészítésében, megvalósításában. Részt vesz az óvodai, óvodán kívüli programok szervezésében, szerepet vállal azok lebonyolításában. Segítséget nyújt a kisebb gyermekek öltöztetésében, étkeztetésében, részt vesz a gyermekek nevelésében, felügyeletében, kísérésében, az intézményi adminisztratív feladatok ellátásában, lebonyolításában.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadóak. 

Kinevezési feltételek:  

 • középiskolai végzettség
 • büntetlen előélet, továbbá a Kjt.20.§ (2) bekezdés d.) pontjában és a 20 § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • egészségügyi alkalmasság
 • az Nkt. 66. §. (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen.

A kinevezés elbírálásánál előnyt jelent: Pedagógiai asszisztens (OKJ 52 140 01 0000 00 00), vagy a pedagógiai- és családsegítő munkatárs (OKJ 54 140 02) szakképesítés, főiskolai/egyetemi végzettség és pedagógus szakképzettség.

A kinevezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • középiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) fénymásolata, 
 • fényképes szakmai önéletrajz (kérjük az e-mail cím és a telefonszám feltüntetését), 
 • kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra
 • Nyilatkozat arról, hogy a jelölt hozzájárul a munkakör betöltésére irányuló kiválasztási eljárásban személyes adatai megismeréséhez.

Jelentkezés módja:  Az óvoda nyári zárva tartása miatt kizárólag elektronikus úton, az achimovi2022@gmail.com  e-mail címen.

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 21.

Jelentkezés elbírálásának módja, rendje: A beérkezett dokumentumok vezetőségi véleményezése, szükség esetén személyes meghallgatás, döntés.

A jelentkezés elbírálásának határideje: 2019. augusztus. 26.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. szeptember 09. napjától tölthető be.

A pályázat nélkül betölthető munkakör további közzétételének helye:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu – 2019. augusztus 05.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Új Városháza hirdetőtáblája – 2019. au

Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. augusztus 5
Lejárat dátuma
2019. augusztus 21
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg