Hőmérséklet
Álláshirdetések

ápoló - DMJV Városi Szociális Szolgálat

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet ápoló munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményben élő ellátottakat szaktudásának legmagasabb szintjén történő ápolási-gondozási feladatok ellátása. Feladatát közvetlenül a gondozási részleg irányításával, koordinálásával megbízott személy útmutatása alapján végzi. Figyelemmel kíséri az ellátottak egészségi állapotát. Betartja és betartatja az intézményre vonatkozó higiénés előírásokat. Az orvos által előírt, névre szólóan kiadagolt gyógyszer, injekció pontos és időbeni beadása /orvosi engedélyezés mellékelve/, étrendi előírások betartása. Orvosi vizsgálaton való részvétel, asszisztensi teendők ellátása, orvosi viziten előírt vizsgálatok elvégzése, valamint vizsgálati anyagok levétele (torokváladék, széklet, vér). Egészségügyi, ápolási-gondozási dokumentáció; eseménynapló, egyéni gyógyszerezési lap, ápolási és gondozási dokumentációk, törzslap, pontos vezetése. Szakápolási feladatok napi szintű végzése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) intézmény Kollektív Szerződése az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

  • Főiskola, diplomás ápoló, okleveles ápoló, mentőtiszt,
  • egészségügyi vagy szociális ellátásban - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség


Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű kommunikációs készség, koordináló képesség, empátia, probléma megoldás, helyzetfelismerés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával. Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Bélyeggel ellátott, saját címre megcímzett válaszboríték.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. május 21.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés. A szóbeli meghallgatás időpontjáról a pályázók telefonon kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. május 27.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. június 3. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fodor Miklós nyújt, az (52) 533-900 és az (52) 315-166 os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Pallagi út 9.)
  • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1100/2019, valamint a munkakör megnevezését: „ápoló”
  • Személyesen: Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Titkárság, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • DMJV Polgármesteri Hivatal honlapja www.debrecen.hu - 2019. május 6.
  • DMJV Polgármesteri Hivatal Új Városháza, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11 hirdetőtábla - 2019. május 6.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. május 6
Lejárat dátuma
2019. május 21

Ossza meg