Hőmérséklet
Álláshirdetések

Ápoló - DMJV VSZSZ

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat állást hirdet (pályázat nélkül betölthető) ápoló munkakör betöltésére.

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (4) bekezdése alapján pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Idősek ápoló-gondozó otthonában, átmeneti intézményében ápoló, gondozó feladatok ellátása. Ellátja az orvosi feladatkörbe nem tartozó, de orvosi felügyeletet igénylő egészségügyi tevékenységet a kompetencia határain belül. Az önálló életvitelre már nem képes, vagy részben képes, általában időskorú ellátottak gondozási szükségleteinek biztosítása, pszichés egyensúlyban tartása. Gondoskodik az ellátottak kulturált környezetének kialakításáról, rendjének, tisztaságának fenntartásáról (ágy, éjjeli szekrény, ruhásszekrény), otthonossá tételéről. Biztosítja az ellátottak gondozási szükségleteinek kielégítését (táplálás, tiszta ágynemű, fehérnemű, ruházat, testápolás) az ellátott aktuális állapotához mérten.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) intézmény Kollektív Szerződése az irányadók.

Alkalmazási feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 3. számú melléklet ápoló munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimum előírásaiként megjelölt szakképzettségek és szakképesítések valamelyike,
 • büntetlen előélet, valamint a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt feltételeknek való megfelelés, amelyet három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság.

Jelentkezni lehet az alábbi dokumentumok benyújtásával:

 • részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a jelentkező büntetlen előéletű, valamint vele szemben a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok nem áll fenn,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az önéletrajzában foglalt személyes adatainak a jelentkezéssel összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • bélyeggel ellátott, saját címre megcímzett válaszboríték.

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 10.

Az elbírálásának módja, rendje: A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Fodor Miklós nyújt, az (52) 533-900 vagy az (52) 315-166- os telefonszámon.

A dokumentumok benyújtásának módja:

 • Postai úton a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat, 4032 Debrecen, Pallagi út 9. szám címére történő megküldésével. A borítékra kérjük ráírni „1594/2019 ápoló álláshirdetés”
 • Személyesen leadni a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Titkárság, 4032 Debrecen, Pallagi út 9. alatt munkaidőben.

Az álláshirdetés további közzétételének helye, ideje:

 • DMJV Polgármesteri Hivatal honlapja www.debrecen.hu - 2019. július 25.
 • DMJV Polgármesteri Hivatal (Új Városháza) Debrecen, Kálvin tér 11 hirdetőtábla - 2019. július 25.
 • DMJV Városi Szociális Szolgálat Debrecen, Pallagi út 9. sz. hirdetőtábla - 2019. július 25.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. július 23
Lejárat dátuma
2019. augusztus 10

Ossza meg