Hőmérséklet
Álláshirdetések

ápoló (szakosított ellátás) - DMJV Városi Szociális Szolgálat

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat állást hirdet (pályázat nélkül betölthető) ápoló (szakosított ellátás) munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (2) bekezdés e) pontja alapján pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, Debrecen

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Idősek ápoló-gondozó otthonában, átmeneti intézményében ápoló, gondozó feladatok ellátása. Ellátja az orvosi feladatkörbe nem tartozó, de orvosi felügyeletet igénylő egészségügyi tevékenységet a kompetencia határain belül. Az önálló életvitelre már nem képes, vagy részben képes, általában időskorú ellátottak gondozási szükségleteinek biztosítása, pszichés egyensúlyban tartása. Gondoskodik az ellátottak kulturált környezetének kialakításáról, rendjének, tisztaságának fenntartásáról (ágy, éjjeli szekrény, ruhásszekrény), otthonossá tételéről.Biztosítja az ellátottak gondozási szükségleteinek kielégítését (táplálás, tiszta ágynemű, fehérnemű, ruházat, testápolás) az ellátott aktuális állapotához mérten.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az intézmény Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

Alkalmazási feltételek:

 • Középfokú iskolai végzettség,
 • Közép vagy felsőfokú képesítés, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet ápoló munkakör alkalmazás minimum feltételként megjelölt OKJ -s képesítések valamelyike,
 • büntetlen előélet, amit három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány meglétével kell igazolni,
 • cselekvőképesség,
 • 4 hónap próbaidő kikötése,
 • egészségügyi alkalmasság


Jelentkezni lehet az alábbi dokumentumok benyújtásával:

 • részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az önéletrajzában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • bélyeggel ellátott, saját címre megcímzett válaszboríték


Jelentkezési határidő:
2019. május 20.

Az elbírálás módja, rendje:
A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2019. június 03.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Fodor Miklóstól az (52) 315-166 vagy az (52) 533-900 telefonszámon lehet kérni

A dokumentumok benyújtásának módja:

 • Személyesen leadni a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Titkárság, 4032 Debrecen, Pallagi út 9. szám alatt munkaidőben.
 • Postai úton a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat, 4032 Debrecen, Pallagi út 9. szám címre történő megküldésével. Postázás esetén a 2019. május 19-ig beérkezett dokumentumokat tudjuk figyelembe venni. A borítékra kérjük ráírni „ápoló álláshirdetés”


Az álláshirdetés további közzétételének helye, ideje:

 • DMJV Polgármesteri Hivatal Honlapja, www.debrecen.hu - 2019. 05. 02.
 • DMJV Polgármesteri Hivatal, Új Városháza 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. hirdetőtábla – 2019. 05. 02.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. május 2
Lejárat dátuma
2019. május 20

Ossza meg