Hőmérséklet
Álláshirdetések

asszisztens (étkeztetés) - DMJV Városi Szociális Szolgálat

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat állást hirdet (pályázat nélkül betölthető) asszisztens (étkeztetés) munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (4) bekezdése alapján pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, Debrecen

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Étkeztetés során előkészíti a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentációt a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az ételt átveszi a szállítótól. Az étkeztetés elvitellel történő, illetve helyben fogyasztásával kapcsolatos feladatokat ellátja, az ételt kiosztja a közegészségügyi, szakmai elvárások betartása mellett. A konyha illetve a konyhai eszközöket tisztán tartja, elmosogatja a HACCP előírásainak megfelelően. Az előírás szerinti adminisztrációt naprakészen vezeti.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az intézmény Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

Alkalmazási feltételek:

 • Középfokú iskolai végzettség,
 • Középfokú képesítés, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet asszisztens munkakör alkalmazás minimum feltételként megjelölt mentálhigiénés asszisztens, vagy szociális asszisztens képesítések valamelyike,
 • büntetlen előélet, amit három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány meglétével kell igazolni,
 • cselekvőképesség,
 • 4 hónap próbaidő kikötése
 • egészségügyi alkalmasság


Jelentkezni lehet az alábbi dokumentumok benyújtásával:

 • részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az önéletrajzában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • bélyeggel ellátott, saját címre megcímzett válaszboríték


Jelentkezési határidő:
2018. december 21.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2019. január 03.

Az elbírálás módja, rendje:
A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés. Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Volosinovszki Mónikától a 06-52-533-900 és a 06-52-315-166 telefonszámon lehet kérni.

A dokumentumok benyújtásának módja:

 • Személyesen leadni a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat, 4032 Debrecen, Pallagi út 9. szám alatt munkaidőben.
 • Postai úton a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat 4032 Debrecen, Pallagi út 9. címre történő megküldésével. Postázás esetén a 2018. december 21-ig beérkezett dokumentumokat tudjuk figyelembe venni. A borítékra kérjük ráírni „asszisztens étkeztetés álláshirdetés”


Az álláshirdetés további közzétételének helye, ideje:

 • DMJV Polgármesteri Hivatal, Új Városháza - Debrecen, Kálvin tér 11. hirdetőtábla – 2018. december 06.
 • DMJV Városi Szociális Szolgálat faliújság – 4032  Debrecen, Pallagi út 9. szám – 2018. december 06.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2018. december 6
Lejárat dátuma
2018. december 21
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg