Hőmérséklet
Álláshirdetések

családsegítő - DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja

Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Hajdú-Bihar megye, 4027 Debrecen, Thomas Mann utca 2/A.
 • Hajdú-Bihar megye, 4033 Debrecen, Süveg utca 3.
 • Hajdú-Bihar megye, 4029 Debrecen, Víztorony utca 11.
 • Hajdú-Bihar megye, 4029 Debrecen, Víztorony utca 13.
 • Hajdú-Bihar megye, 4002 Debrecen, Pacikert utca 1.
 • Hajdú-Bihar megye, 4225 Debrecen, Felsőjózsai utca 7.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv-ben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott, illetve a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. III. tv-ben, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 SzCsM rendeletben meghatározott tevékenység ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a 15/1998. (IV.30) NM rendelet 2. számú mellékletében munkakörre meghatározott végzettség,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • 18. életév betöltése,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Hasonló intézményben, munkakörben eltöltött idő - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikáció a kliensekkel, kollégákkal és a partner intézményekkel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (2c), (2d) és (2e) bekezdése alapján,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • szakmai önéletrajz,
 • a Kjt. 20/A. § 5. bekezdésének (b) pontjában meghatározott nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan.


A pályázat benyújtásának határideje:
2019. április 2.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. április 5.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Intézményi szabályzat szerint. A pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre- a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül- kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat- (pályázati határidőn belül) hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Babik Brigitta nyújt, az (52) 415-576-os telefonszámon.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. május 2. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Család - és Gyermekjóléti Központja címére történő megküldésével (4027 Debrecen, Thomas Mann utca 2/A.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1334/2019, valamint a munkakör megnevezését: „családsegítő”

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája - 2019. március 18.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu - 2019. március 18.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. március 18
Lejárat dátuma
2019. április 2

Ossza meg