Hőmérséklet
Álláshirdetések

Dajka - Görgey Utcai Óvoda

Görgey Utcai Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján pályázatot hirdet dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye:
Görgey Utcai Óvoda, 4032 Debrecen, Görgey u. 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodapedagógus mellett a Pedagógiai Programnak megfelelően tevékeny részvétel a gyermekcsoport életében. Az óvodapedagógus segítő társaként közreműködik a gyermekek gondozásában, nevelésében. Segítséget nyújt az óvodai és óvodán kívüli programok lebonyolításában. Felelős az óvoda helyiségeinek (csoportszoba, hozzá tartozó öltöző, mosdó és egyéb közös helyiségek) tisztántartásáért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • középfokú végzettség
 • dajka végzettség
 • ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • büntetlen előélet, továbbá a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés
 • cselekvőképesség


Elvárt kompetenciák:

 • Precíz, önálló munkavégzés.
 • Jó kommunikációs-, együttműködési és empatikus készség.
 • Kiváló szintű csapat munka, tolerancia.
 • Megjelenése, beszéde, viselkedése legyen példaértékű a gyermek számára, legyen igénye a rendre és a  tisztaságra, munkáját precízség, pontosság, aktivitás jellemezze.


A kinevezés elbírálásánál előnyt jelent:
Óvodában szerzett tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra


A pályázat benyújtásának határideje:
2019. február 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Erdélyi Edit óvodavezető részére: gorgey@ovoda.debrecen.hu
 • Személyesen Erdélyi Edit Óvodavezető Asszonynál – 4032 Debrecen, Görgey u. 5.


A pályázat elbírálásának határideje:
2019. február 20.

A munkakör betölthetőségének ideje:
A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • DMJV Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2019. január 28.
 • DMJV Polgármesteri Hivatal honlapja - www.debrecen.hu - 2019. január 28.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. január 28
Lejárat dátuma
2019. február 12

Ossza meg