Hőmérséklet
Álláshirdetések

Dajka - Liget Óvoda

A Liget Óvoda 4032 Debrecen, Babits Mihály u. 2. pályázat nélkül betölthető állást hirdet dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, 2020. február 05 -2020. június 08. között.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Liget Óvoda, 4032 Debrecen, Babits Mihály u. 2.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az óvodapedagógus segítőtársaként tevékenyen részt vesz a gyermekek gondozásában és nevelésében. Segítséget nyújt az óvodai és óvodán kívüli programok lebonyolításában. Felelős az óvoda helyiségeinek tisztán tartásáért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadóak.

Kinevezési feltételek: 

 • óvodai dajka szakképesítés
 • büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, továbbá a Kjt.20.§ (2) bekezdés d.) pontjában és a 20 § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés, továbbá az Nkt. 66. §. (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • egészségügyi alkalmasság


Elvárt kompetenciák:

 • gyermekszerető viselkedés, jó kommunikációs képesség, 
 • jó együttműködési készség, alkalmazkodás, türelem, lelkiismeretesség, segítőkészség, alapos-precíz munkavégzés


A kinevezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, szakképesítést és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • fényképes szakmai önéletrajz (kérjük az e-mail cím és a telefonszám feltüntetését),
 • kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra
 • nyilatkozat arról, hogy a jelölt hozzájárul a munkakör betöltésére irányuló kiválasztási eljárásban személyes adatai megismeréséhez.


Jelentkezés módja: 

 • Postai úton, a jelentkezési dokumentumok Liget Óvoda címére megküldésével 4032 Debrecen, Bartók Béla út 78.
 • Kérjük a borítékon feltűntetni: „Dajka munkakör betöltése”
 • Email-ben a jelentkezési dokumentumok bartok@ovoda.debrecen.hu e-mail címre megküldésével.Jelentkezési határidő:
2020. január 30.

Az álláshirdetés elbírálásának határideje:
2020. február 03.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2019. február 05. napjától tölthető be.

A pályázat nélkül betölthető munkakör további közzétételének helye:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu – 2020. január 15.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Új Városháza hirdetőtáblája – 2020. január 15.
 • Liget Óvoda honlapja www.liget-ovoda.hu – 2020. január 15.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2020. január 15
Lejárat dátuma
2020. január 30

Ossza meg