Hőmérséklet
Álláshirdetések

Dajka - Sinay Miklós Utcai Óvoda

A Sinay Miklós Utcai Óvoda 4027 Debrecen, Sinay Miklós u. 2. pályázatot hirdet a Sinay Miklós Utcai  Óvoda – Jerikó Utcai Tagintézményében dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlanidejű közalkalmazotti jogviszony, 2020. március 2.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Sinay Miklós Utcai Óvoda Jerikó Utcai Tagintézménye 4032 Debrecen, Jerikó u. 17.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A gyermekek gondozásának segítése, a közvetett és közvetlen környezet takarítása, az étkezéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Kinevezési feltételek: 

 • óvodai dajka szakképesítés
 • büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, továbbá a Kjt.20.§ (2) bekezdés d.) pontjában és a 20 § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés, továbbá az Nkt. 66. §. (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • egészségügyi alkalmasság
 • magyar állampolgárság


Elvárt kompetenciák:

 • gyermekszerető viselkedés, jó kommunikációs képesség, 
 • jó együttműködési készség, alkalmazkodás, türelem, lelkiismeretesség, segítőkészség, alapos-precíz munkavégzés


A kinevezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, szakképesítést és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • fényképes szakmai önéletrajz (kérjük az e-mail cím és a telefonszám feltüntetését),
 • kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra
 • nyilatkozat arról, hogy a jelölt hozzájárul a munkakör betöltésére irányuló kiválasztási eljárásban személyes adatai megismeréséhez.


Jelentkezés módja: 

 • Postai úton, a jelentkezési dokumentumok Sinay Miklós Utcai Óvoda címére megküldésével 4027. Debrecen, Sinay Miklós u. 2.
 • Kérjük a borítékon feltűntetni: „Dajka munkakör betöltése”
 • Email-ben a jelentkezési dokumentumok sinay@ovoda.debrecen e-mail címre megküldésével.


Jelentkezési határidő:
2020. február 25.

Az álláshirdetés elbírálásának határideje:
2020. február 27.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2020. március 2. napjától tölthető be.

A pályázat további közzétételének helye:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu – 2020. február 10.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Új Városháza hirdetőtáblája (4026. Debrecen, Kálvin tér 11.) – 2020. február 10.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2020. február 10
Lejárat dátuma
2020. február 25

Ossza meg