Hőmérséklet
Álláshirdetések

Dajka - Szabadságtelepi Óvoda

Szabadságtelepi Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Szabadságtelepi Óvoda, 4034 Debrecen, Faraktár u. 115.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai nevelő munka segítése, gondozói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 Általános, dajka képesítés
 • Magyar állampolgárság
 • Az Nkt 66. § (1) bekezdésének b)–c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen
 • A Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés
 • Egészségügyi alkalmasság


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata ,
 • Kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.


A pályázat benyújtásának határideje:
2019. szeptember 24.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. szeptember 26.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat az óvoda vezetősége bírálja el és dönt az állást betöltő személyéről. A pályázók értesítése elektronikus formában történik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. október 01. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  Pápai Jánosné Óvodavezető-helyettes Asszony nyújt az (52) 416-962-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szabadságtelepi Óvoda címére történő megküldésével, 4034 Debrecen, Faraktár u.115.
 • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: „96-958/2019, valamint a munkakör megnevezését: „dajka”
 • Elektronikus úton Pápai Jánosné Óvodavezető-helyettes asszony részére a szabadsag@ovoda.debrecen.hu e-mail címen keresztül.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu – 2019. szeptember 09.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Új Városháza hirdetőtáblája – 2019. szeptember 09.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. szeptember 9
Lejárat dátuma
2019. szeptember 24
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg