Hőmérséklet
Álláshirdetések

Dajka - Thaly Kálmán Utcai Óvoda

Thaly Kálmán Utcai Óvoda 4026 Debrecen, Thaly Kálmán u. 10. pályázatot hirdet dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §(2) bekezdése b) pontja alapján a  pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglakoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Thaly Kálmán Utcai Óvoda, 4026 Debrecen, Thaly Kálmán u. 10.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A 3-7 óvodás korú gyermekek gondozása, nevelése, a pedagógus által végzett nevelő munka segítése, takarítás, felügyeletében való részvétel, segítségnyújtás. Dajkai feladatok ellátása a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Kinevezési feltételek:

 • középiskolai végzettség/dajka
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • Ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66.§(1) bekezdés b) pontjában,a  Kjt.20.§(2) bek.d.) pontjában és a 20 §(2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra
 • egészségügyi alkalmasság
 • cselekvőképesség


A kinevezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány


A munkakör betölthetőségének időpontja:
2019. szeptember 02.

Jelentkezés módja:

 • Elektronikus úton Terjékné Szűcs Tímea Óvodavezető Asszony részére: thaly@ovoda.debrecen.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen Terjékné Szűcs Tímea Óvodavezető Asszonynál, a 4026 Debrecen, Thaly Kálmán utca 10.


Jelentkezési határidő:
2019. augusztus 2.

Pályázat elbírálásának határideje:
2019. augusztus 9.

A pályázat nélkül betölthető munkakör további közzétételének helye és ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu, 2019. július 2.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, 2019. július 2.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. július 2
Lejárat dátuma
2019. augusztus 2
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg