Hőmérséklet
Álláshirdetések

Debreceni Művelődési Központ – közművelődési szakember

A Debreceni Művelődési Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet közművelődési szakember munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Piac utca 22. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Közművelődési feladatok ellátása (közösségfejlesztés, rendezvényszervezés, pályázatírás) 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, művelődésszervező, 
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 • magyar állampolgárság 
 • büntetlen előélet 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, 

Elvárt kompetenciák: 

 • szervezőkészség, 
 • kommunikációs készség, 
 • problémamegoldó készség, 
 • kapcsolatteremtő készség, 
 • precizitás, 
 • önállóság, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz 
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2018. február 26. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szőnyi Sándorné nyújt, a 52/413-939-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Művelődési Központ címére történő megküldésével (4024 Debrecen, Piac utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51-DMK/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember. vagy
 • Elektronikus úton Debreceni Művelődési Központ titkársága, dmk@debrecenimuvkozpont.hu oldalon keresztül. 
 • Személyesen: Debreceni Művelődési Központ titkársága, Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Piac utca 22. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

2018. február 27. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 

2018. február 10. 

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2018. február 12
Lejárat dátuma
2018. február 26
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg