Hőmérséklet
Álláshirdetések

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja - Családsegítő

Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet családsegítő munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

  • Hajdú-Bihar megye, 4027 Debrecen, Thomas Mann utca 2/A.
  • Hajdú-Bihar megye, 4033 Debrecen, Süveg utca 3.
  • Hajdú-Bihar megye, 4029 Debrecen, Víztorony utca 11.
  • Hajdú-Bihar megye, 4029 Debrecen, Víztorony utca 13.
  • Hajdú-Bihar megye, 4002 Debrecen, Pacikert utca 1.
  • Hajdú-Bihar megye, 4225 Debrecen, Felsőjózsai utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv-ben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott, illetve a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. III. tv-ben, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 SzCsM rendeletben meghatározott tevékenység ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet az irányadók.

               

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, a 15/1998. (IV.30) NM rendelet 2. számú mellékletében munkakörre meghatározott végzettség,
  • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • 18. életév betöltése, cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Hasonló intézményben, munkakörben eltöltött idő - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikáció a kliensekkel, kollégákkal és a partner intézményekkel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20§ 2/C; 2/D; 2/E bekezdése, illetve 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontja alapján, nyilatkozat 1997. évi XXXI. törvény, 10/A § (1) bekezdés e) pontjában rögzített kizáró okokra vonatkozóan, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz, a Kjt. 20/A.§ (5.) bekezdésének b.) pontjában meghatározott nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 6.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Babik Brigitta nyújt, a 06-52/415-576 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja címére történő megküldésével, 4027 Debrecen, Thomas Mann utca 2/A.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2715/2019, valamint a munkakör megnevezését: „családsegítő”

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményi szabályzat szerint. A pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre- a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül- kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat- pályázati határidőn belül) hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája - 2019. augusztus 1.

www.debrecen.hu - 2019. augusztus 1.

 

Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. augusztus 1
Lejárat dátuma
2019. szeptember 2
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg