Hőmérséklet
Álláshirdetések

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja - Óvodai és iskolai szociális segítő

Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Hajdú-Bihar megye, 4027 Debrecen, Thomas Mann utca 2/A.
 • Hajdú-Bihar megye, 4033 Debrecen, Süveg utca 3.
 • Hajdú-Bihar megye, 4029 Debrecen, Víztorony utca 11.
 • Hajdú-Bihar megye, 4029 Debrecen, Víztorony utca 13.
 • Hajdú-Bihar megye, 4225 Debrecen, Felsőjózsai utca 7.
 • Hajdú-Bihar megye, 4002 Debrecen, Pacikert utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet az irányadók.      

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a 15/1998. (IV.30) NM rendelet 2. számú mellékletében munkakörre meghatározott végzettség,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • 18. életév betöltése, cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Hasonló intézményben, munkakörben eltöltött idő - 1 év alatti szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikáció a kliensekkel, kollégákkal és a partner intézményekkel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20§ 2/C; 2/D; 2/E bekezdése, illetve 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontja alapján, nyilatkozat 1997. évi XXXI. törvény, 10/A § (1) bekezdés e) pontjában rögzített kizáró okokra vonatkozóan, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz, a Kjt. 20/A.§ (5.) bekezdésének b.) pontjában meghatározott nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 6.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Babik Brigitta nyújt, az (52) 415-576-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja címére történő megküldésével, 4027 Debrecen, Thomas Mann utca 2/A. 
 • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2717/2019, valamint a munkakör megnevezését: „óvodai és iskolai szociális segítő”

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményi szabályzat szerint. A pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre- a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül- kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat- (pályázati határidőn belül) hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája - 2019. augusztus 1.
 • Debrecen Város Honlapja, www.debrecen.hu - 2019. augusztus 1.

Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. augusztus 1
Lejárat dátuma
2019. szeptember 2
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg