Hőmérséklet
Álláshirdetések

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja – szociális asszisztens

A Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet szociális asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Mester utca 1. 

Hajdú-Bihar megye, 4002 Debrecen, Pacikert utca 1. 

Hajdú-Bihar megye, 4029 Debrecen, Víztorony utca 13. 

Hajdú-Bihar megye, 4033 Debrecen, Süveg utca 3. 

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Böszörményi út 68. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv-ben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott, illetve a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. III. tv-ben, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 SzCsM rendeletben meghatározott tevékenység ellátása. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, 15/1998. ( IV.30.) NM rendeletben meghatározott végzettség, 
  • Hasonló intézményben, munkakörben eltöltött idő – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
  • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, szakmai önéletrajz 

Elvárt kompetenciák: 

  • Kiváló szintű Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikáció a kliensekkel, kollégákkal és a partner intézményekkel

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018. március 15. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2018. február 26. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Leveleki Beáta nyújt, a 06-52/415-576-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

  • Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Mester utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 878/2018, valamint a munkakör megnevezését: szociális asszisztens. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Intézményi szabályzat szerint. A pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre- a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – ( pályázati határidőn belül) hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

2018. március 5. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

  • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája – 2018. február 12.
  • www.debrecen.hu – 2018. február 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 

2018. február 11. 

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2018. február 12
Lejárat dátuma
2018. február 26

Ossza meg