Hőmérséklet
Álláshirdetések

DMJV Városi Szociális Szolgálat - Foglalkozás-szervező

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat     a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet foglalkoztatás-szervező munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Foglalkoztatási tervet készít, foglalkoztatási csoportot alakít ki, napi rendszerességgel foglalkoztatást végez. A gondozottakat felkészíti az intézmény, illetve másik szociális intézmény rendezvényein való részvételre. Az ellátások elérhetőségéről naprakész információval rendelkezik, segítséget nyújt a szolgáltatások igénybevételéhez. Részt vesz a kulturális és szórakoztató rendezvények lebonyolításában. Aktívan közreműködik az éves munkaterv készítésében, segíti az elfogadott terv kivitelezését.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) intézmény Kollektív Szerződése az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, szociálpedagógus, foglalkoztatás szervező, szociális gondozó és szervező, szociális asszisztens, mentálhigiénés asszisztens végzettségek valamelyike,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű kommunikációs készség, szervezőkészség, empátia, probléma megoldás, kreativitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával. Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a jelentkező büntetlen előéletű, valamint vele szemben a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok nem áll fenn. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Felbélyegzett boríték.

A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Lajosné Intézményvezető Asszony nyújt, az (52) 533-900 és az (52) 315-166 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Pallagi út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1695/2019, valamint a munkakör megnevezését: foglalkoztatás-szervező.
  • Személyesen: Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Titkárság, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés. A szóbeli meghallgatás időpontjáról telefonon kapnak értesítést a kiválasztottak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • DMJV Polgármesteri Hivatal honlapja www.debrecen.hu - 2019. augusztus 7.
  • DMJV Polgármesteri Hivatal (Új Városháza) Debrecen, Kálvin tér 11 hirdetőtábla - 2019. augusztus 7.

Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. augusztus 7
Lejárat dátuma
2019. augusztus 22
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg