Hőmérséklet
Álláshirdetések

DMJV Városi Szociális Szolgálat – gondozó

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat állást hirdet (pályázat nélkül betölthető) gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (2) bekezdés e) pontja alapján pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye: 

Hajdú-Bihar megye, Debrecen

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Az önálló életvitelre már nem képes, vagy részben képes, általában időskorú ellátottak gondozási szükségleteinek biztosítása, pszichés egyensúlyban tartása. Gondoskodik az ellátottak kulturált környezetének kialakításáról, rendjének, tisztaságának fenntartásáról (ágy, éjjeli szekrény, ruhásszekrény), otthonossá tételéről.

Biztosítja az ellátottak gondozási szükségleteinek kielégítését (táplálás, tiszta ágynemű, fehérnemű, ruházat, testápolás) az ellátott aktuális állapotához mérten.

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az intézmény Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók. 

Alkalmazási feltételek:

 • Középfokú iskolai végzettség, 
 • Középfokú képesítés, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet gondozó munkakör alkalmazás minimum feltételként megjelölt OKJ -s képesítések valamelyike,
 • büntetlen előélet, amit három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány meglétével kell igazolni, cselekvőképesség,
 • 4 hónap próbaidő kikötése, egészségügyi alkalmasság

Jelentkezni lehet az alábbi dokumentumok benyújtásával:

 • részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával, 
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az önéletrajzában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • bélyeggel ellátott, saját címre megcímzett válaszboríték. 

Jelentkezési határidő:  

2018. március 27.

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

2018. április 03.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Krajnik Katalintól a 06-52-315-166 vagy a 06-52-533-900 telefonszámon lehet kérni.

A dokumentumok benyújtásának módja: 

Személyesen leadni a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat titkárság 4032 Debrecen, Pallagi út 9 szám alatt munkaidőben. Postai úton a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat 4032 Debrecen, Pallagi út 9. szám címre történő megküldésével. Postázás esetén a 2018. március 27-ig beérkezett dokumentumokat tudjuk figyelembe venni. A borítékra kérjük ráírni „gondozó álláshirdetés”. 

Az elbírálás módja, rendje: 

A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés.

Az álláshirdetés további közzétételének helye, ideje:

 • DMJV Polgármesteri Hivatal honlapja www.debrecen.hu - 2018. március 12
 • DMJV Polgármesteri Hivatal (Új Városháza) Debrecen, Kálvin tér 11. hirdetőtábla – 2018. március 12.
 • DMJV Városi Szociális Szolgálat faliújság Debrecen, Pallagi út 9. sz. – 2018. március 12.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2018. március 12
Lejárat dátuma
2018. március 27

Ossza meg