Hőmérséklet
Álláshirdetések

DMJV Városi Szociális Szolgálat – gondozó HSNY

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat állást hirdet (pályázat nélkül betölthető) gondozó HSNY munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (2) bekezdés e) pontja alapján pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:  

Hajdú-Bihar megye, Debrecen

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A házi segítségnyújtás keretében biztosítja: - az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, - az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, - a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint az intézmény Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók. 

Alkalmazási feltételek:

  • Középfokú iskolai végzettség, 
  • Középfokú képesítés, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 3. számú pontja alapján Házi segítségnyújtás területre gondozó munkakör alkalmazás minimum feltételként megjelölt OKJ -s képesítések valamelyike,
  • büntetlen előélet, amit három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány meglétével kell igazolni, cselekvőképesség,
  • 4 hónap próbaidő kikötése 
  • egészségügyi alkalmasság

Jelentkezni lehet az alábbi dokumentumok benyújtásával:

  • részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával, 
  • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az önéletrajzában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  • bélyeggel ellátott, saját címre megcímzett válaszboríték. 

Jelentkezési határidő:        

2018. február 28.

A munkakör betölthetőségének időpontja:     

2018. március 05.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Volosinovszki Mónikától a 06-52-315-166-as telefonszámon lehet kérni.

A dokumentumok benyújtásának módja:  

Személyesen leadni a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat 4032 Debrecen, Pallagi út 9 szám alatt munkaidőben. Postai úton a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat 4032 Debrecen, Pallagi út 9. szám címre történő megküldésével. Postázás esetén a 2018. február 28-ig beérkezetett dokumentumokat tudjuk figyelembe venni. A borítékra kérjük ráírni „gondozó HSNY álláshirdetés”. 

Az elbírálás módja, rendje:  

A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés.

Az álláshirdetés további közzétételének helye, ideje:

- DMJV Polgármesteri Hivatal (Új Városháza) Debrecen, Kálvin tér 11. hirdetőtábla – 2018. február 14.

- DMJV Városi Szociális Szolgálat faliújság Debrecen, Pallagi út 9. sz. – 2018. február 14.

Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2018. február 14
Lejárat dátuma
2018. február 28
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg