Hőmérséklet
Álláshirdetések

DMJV Városi Szociális Szolgálat – orvos

A Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet orvos munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény székhelyén és telephelyén az orvosi teendők ellátása. Az intézményben ellátásban részesülők rendszeres általános orvosi vizsgálata. A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök felírása, szűrővizsgálatok elvégzése, szakorvosi vizsgálatokra történő beutalók megírása. Orvosi dokumentáció vezetése, szakmai szabályok változásainak figyelemmel kísérése és alkalmazása. Részvétel az egyéni gondozási és ápolási tervek elkészítésében, módosításában. Az ápolási, gondozási munka szakmai ellenőrzése.

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a felek közötti megegyezés rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, okleveles orvosdoktor,
 • szakmai tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz az előző munkaviszonyok felsorolásával, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről a pályázati eljárással kapcsolatban, felbélyegzett válaszboríték.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018. április 9. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2018. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Lajosné nyújt, a 52/315-166, 52/533-900 vagy a 06-30/438-5800-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Pallagi út 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 783-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: orvos.
 • Elektronikus úton Szabóné Orosz Éva részére a vszsz1@gmail.com e-mail címen keresztül
 • Személyesen: DMJV Városi Szociális Szolgálat titkárság, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A benyújtott pályázatok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés. A szóbeli meghallgatás időpontjáról telefonon kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 

2018. április 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • DMJV Polgármesteri Hivatal honlapja www.debrecen.hu – 2018. március 12.
 • DMJV Polgármesteri Hivatal (ÚJ Városháza) Debrecen, Kálvin tér 11. hirdetőtábla – 2018. március 12.
 • DMJV Városi Szociális Szolgálat Debrecen, Pallagi út 9. hirdetőtábla – 2018. március 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 

2018. március 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2018. március 12
Lejárat dátuma
2018. március 27

Ossza meg