Hőmérséklet
Álláshirdetések

DMJV Városi Szociális Szolgálat – titkárnő

A Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat állást hirdet (pályázat nélkül betölthető) titkárnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (2) bekezdés e) pontja alapján pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony:

2018.04.03. - 2018.12.31.

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye: 

Hajdú-Bihar megye, Debrecen

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Intézményi ügyiratok iktatása, kezelése, rendszerezése, irattárazása. Postai küldemények átvétele. Intézményi szinten a gépírói feladatok ellátása, intézményi levelezés lebonyolítása. Folyamatos kapcsolattartás az intézmény munkatársaival, a gazdasági szervezettel. Szakmai prezentációk, beszámolók előkészítése.

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az intézmény Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók. 

Alkalmazási feltételek:

 • Középfokú iskolai végzettség, 
 • büntetlen előélet, amit három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány meglétével kell igazolni, cselekvőképesség,
 • 4 hónap próbaidő kikötése 
 • egészségügyi alkalmasság

Jelentkezni lehet az alábbi dokumentumok benyújtásával:

 • részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával, 
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az önéletrajzában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • bélyeggel ellátott, saját címre megcímzett válaszboríték. 

Jelentkezési határidő: 

2018. március 27.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

2018. április 03.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Nagy Lajosnétól a 06-52-315-166-as, vagy a 06-52-533-900-as telefonszámon lehet kérni.

A dokumentumok benyújtásának módja: 

Személyesen leadni a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat 4032 Debrecen, Pallagi út 9 szám alatt munkaidőben. Postai úton a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat 4032 Debrecen, Pallagi út 9. szám címre történő megküldésével. Postázás esetén a 2018. március 27-ig beérkezett dokumentumokat tudjuk figyelembe venni. A borítékra kérjük ráírni „titkárnő álláshirdetés”. 

Az elbírálás módja, rendje: 

A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés.

Az álláshirdetés további közzétételének helye, ideje:

 • DMJV Polgármesteri Hivatal honlapja www.debrecen.hu – 2018. március 12.
 • DMJV Polgármesteri Hivatal (Új Városháza) Debrecen, Kálvin tér 11. hirdetőtábla – 2018. március 12.
 • DMJV Városi Szociális Szolgálat faliújság Debrecen, Pallagi út 9. sz. – 2018. március 12.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2018. március 12
Lejárat dátuma
2018. március 27

Ossza meg