Hőmérséklet
Álláshirdetések

Egyéb ügyintéző - Debreceni Közterület Felügyelet

 • A Debreceni Közterület Felügyelet 4026 Debrecen, Bem tér 14. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § szerint pályázatot hirdet egyéb ügyintéző munkakör betöltésére.

A munkakör betölthető:
2020. március 2. hatállyal, határozott időre szóló kinevezéssel 4 hónap próbaidővel 2021. december 31-ig.

Az egyéb ügyintéző munkakört betöltő közalkalmazott feladata:
A Debreceni Közterület Felügyelet feladatainak meghatározásáról szóló 8/2014. (III.27) Önkormányzati rendelet 1. §-ában meghatározott feladatok ellátásában való közreműködés.

Pályázati feltételek:

 • főiskolai / igazgatásszervezői végzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség


A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • részletes fényképes szakmai önéletrajz,
 • képesítést tanúsító okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló feladóvevény másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, s a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek.


Alkalmazási feltételek:

 • orvosi alkalmassági vizsgálat,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.


A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton a munkaugy@kozterf.hu email címre a munkakör megnevezésével: „egyéb ügyintéző” és azonosító számmal: „G/3/150/2020”.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. február 9.

A pályázat elbírálásának határideje:
2020. február 14.

A pályázattal kapcsolatban Tőzsér Gyula Hatósági Osztályvezető Úr nyújt felvilágosítást a (30) 488-2111-es telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város honlapján, www.debrecen.hu – 2020. január 24.
 • DMJV Polgármesteri Hivatala Új Városháza hirdetőtáblája – 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. – 2020. január 24.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2020. január 24
Lejárat dátuma
2020. február 9

Ossza meg