Hőmérséklet
Álláshirdetések

énekkari tag (tenor) - Kodály Filharmónia

Kodály Filharmónia Debrecen pályázat nélkül betölthető munkakört hirdet énekkari tag- tenor.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (4) bekezdése alapján a pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszony, 2019.08.12. - 2020. 07. 31.-ig.

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye:
4025 Debrecen,Széchenyi utca 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A Kodály Kórus Debrecen tenor szólam feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) előmeneteli és illetményrendszere, valamint a Kjt. a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésének végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Kinevezési feltételek:

 • szakirányú végzettség,
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • sikeres próbaéneklés, (a próbaéneklés részletei a www.kodalyfilharmonia.hu oldalon tekinthetők meg.


Jelentkezés határideje:
2019.06.24. 16 óra

Próbaéneklés tervezett időpontja:
2019.06.26. 13 óra

A munkakör betölthető:
Sikeres próbaéneklést követően előreláthatólag 2019.08.12. napjától.

A benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. § (4) bekezdése alapján kiállított, a büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, figyelemmel a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltakra,
 • Nyilatkozat arról, hogy a jelölt hozzájárul a munkakör betöltésére irányuló kiválasztási eljárásban személyes adatai megismeréséhez.


Jelentkezés módja:

 • Személyesen: Kodály Filharmónia Debrecen titkárság, Hajdú- Bihar megye, 4025 Debrecen, Simonffy utca 1/C.
 • Elektronikus úton: Fekete Katalin igazgatóhelyettes részére az info@kodalyfilharmonia.hue-mail címen keresztül.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város honlapja, www.debrecen.hu - 2019. június 7.
 • Debrecen Megyei Jogú Város hirdetőtáblája - 2019. június 7.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. június 7
Lejárat dátuma
2019. június 24
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg