Hőmérséklet
Álláshirdetések

Faragó Utcai Óvoda – dajka

A Faragó Utcai Óvoda (4028 Debrecen, Faragó u. 20-22.) pályázat nélkül betölthető állást hirdet dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §(2) bekezdése b) pontja alapján a  pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglakoztatás jellege: 

teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 

Faragó Utcai Óvoda, 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A óvodás korú gyermekek gondozásában, felügyeletében való részvétel, segítségnyújtás. Az óvodai ellátás hátterének önálló munkavégzéssel történő biztosítása (takarítás, textiliák kezelése). Dajkai feladatok ellátása a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Kinevezési feltételek: 

 • középiskolai végzettség/dajka
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • Ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66.§(1) bekezdés b) pontjában, a Kjt.20.§(2) bek.d.) pontjában és a 20 §(2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra
 • egészségügyi alkalmasság
 • cselekvőképesség

A kinevezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

2018. 02. 19.

Jelentkezés módja: 

Postai úton vagy személyesen a Faragó Utcai Óvoda címére történő megküldésével 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. 

Jelentkezési határidő: 

2018. 02. 15.

A pályázat nélkül betölthető munkakör további közzétételének helye:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2018. február 1
Lejárat dátuma
2018. február 15
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg