Hőmérséklet
Álláshirdetések

Faragó Utcai Óvoda – óvodapedagógus

A Faragó Utcai Óvoda (4028 Debrecen, Faragó u. 20-22.) pályázat nélkül betölthető állást hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §(2) bekezdése b) pontja alapján a  pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, 

2018.02.19 - 2018.05.31. között

Foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 

Faragó Utcai Óvoda, 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Óvodapedagógusi feladatok ellátása az óvoda pedagógiai programja alapján. 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Kinevezési feltételek:

 • Főiskolai végzettség, óvodapedagógusi diploma
 • Óvodapedagógusi pályán szerzett tapasztalatok: 0-5 év
 • Ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66.§(1) bekezdés b) pontjában,a  Kjt.20.§(2) bek.d.) pontjában és a 20 §(2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra
 • Magyar állampolgárság, 
 • Egészségügyi alkalmasság
 • Cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák: 

 • gyermekcentrikusság
 • magas szintű pedagógiai elhivatottság 
 • türelem, rugalmasság
 • empatikus készség
 • jó kommunikációs és együttműködési készség

A kinevezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz 
 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok fénymásolata
 • kinevezés esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018.02.19. napjától tölthető be.

Jelentkezés módja: 

Postai úton vagy személyesen a Faragó Utcai Óvoda címére történő megküldésével 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. 

Jelentkezési határidő: 

2018. február 15.

A pályázat nélkül betölthető munkakör további közzétételének helye:

 • Debrecen Megyei Jogú Város honlapja
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2018. február 1
Lejárat dátuma
2018. február 15

Ossza meg