Hőmérséklet
Álláshirdetések

Festő-restaurátor - Déri Múzeum

Déri Múzeum a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet festő-restaurátor munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, helyettesítésre-tartósan távollévő szülési szabadságának idejére, előreláthatólag 2021. május 25-ig.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Péterfia u. 28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gyűjteményi anyagokban megtalálható műtárgyak megőrzése, konzerválása, restaurálása. A restaurálandó tárgyak állapotának felmérése, a károsodás okainak, jellegének és méretének megállapítása. Restaurálási dokumentáció és terv készítése. Javaslattétel a gyűjteményekben található műtárgyak károsodását megelőző intézkedésekre. Részvétel a gyűjtemények állapotának felmérésében és állományvédelmi programok megvalósításában. Közreműködés kiállítások rendezésében, az állományvédelmi szempontok képviseletével és érvényre juttatásával.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

 • Egyetemi végzettség- festő-restaurátor szakirány
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakmai tapasztalat
 • Államilag elismert "C" típusú középfokú nyelvvizsga, vagy aktív nyelvtudás
 • Felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeretek


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • A Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.


A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Csorján Andrea részére az allaspalyazat@derimuzeum.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. november 30.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztott pályázók szóbeli meghallgatása után döntés. A jelentkezők a döntésről e-mailben kapnak értesítést.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. december 13.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hirdetőtáblája, 4026 Debrecen, Kálvint tér 11. – 2019. november 8.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu -2019. november 8.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. november 8
Lejárat dátuma
2019. november 30

Ossza meg