Hőmérséklet
Álláshirdetések

Fűtő-udvaros - Ifjúság Utcai Óvoda

Az Ifjúság Utcai Óvoda pályázat nélkül betölthető állást hirdet fűtő-udvaros munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2) bekezdés d) pontja alapján a pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye:
Ifjúság Utcai Óvoda, 4027 Debrecen, Ifjúság utca 4. szám

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Ellenőrzi a kazánház berendezésének működését, hiba észlelése esetén tájékoztatja az óvoda vezetőjét, helyettesét. Az óvoda épületének állagát folyamatosan figyelemmel kíséri, probléma esetén jelzi az óvodavezetőség felé. Az udvar takarítása kert gondozása, az óvoda külső, utcai környezetének naponkénti rendben tartása (levél seprés, bokrok, virágok gondozása, gyomlálás, homok kupacolás, télen hóseprés, utak csúszásmentesítése – hétvégén szombat vasárnap is .)


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezésie az irányadók. 

Kinevezési feltételek: 

 • szakmunkásképző intézet
 • büntetlen előélet, továbbá a Kjt. 20. § (2) bekezdés d.) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • egészségügyi alkalmasság
 • az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen.


A kinevezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a képzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata
 • fényképes szakmai önéletrajz (kérjük az e-mail cím és a telefonszám feltüntetését),
 • kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra
 • Nyilatkozat arról, hogy a jelölt hozzájárul a munkakör betöltésére irányuló kiválasztási eljárásban személyes adatai megismeréséhez.


Jelentkezés módja:

 • Postai úton, a jelentkezési dokumentumok az Ifjúság Utcai Óvoda címére történő megküldésével, a 4027 Debrecen, Ifjúság utca 4.
 • Kérjük a borítékon feltűntetni az adatbázisban szereplő azonosító számot: „38/2020.”, valamint a munkakör megnevezését „fűtő-udvaros”
 • Személyesen leadva: Ifjúság Utcai Óvoda, 4027 Debrecen, Ifjúság utca 4.


A pályázat benyújtásának határideje:
2020. február 24.

Jelentkezés elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett dokumentumok vezetőségi véleményezése, szükség esetén személyes meghallgatás, döntés.

A pályázat elbírálásának ideje:
2020. február 27.

A munkakör betölthetőségének idője:
2020. A munkakör legkorábban 2020. március 01. napjával tölthető be.

A pályázat útján betölthető munkakör további közzétételének helye:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu – 2020. február 03.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Új Városháza hirdetőtáblája – 2020. február 03.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2020. február 3
Lejárat dátuma
2020. február 24
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg