Hőmérséklet
Álláshirdetések

gazdasági ügyintéző - DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja

Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4027 Debrecen, Thomas Mann utca 2/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Munkaügyi, gazdasági, pénzügyi, leltározási adminisztrációs feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • 18. életév betöltése, cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság


Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs készség,
 • Kiváló szintű terhelhetőség


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (2c), (2d) és (2e) bekezdése alapján,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • szakmai önéletrajz,
 • a Kjt. 20/A. § (5) bekezdésének b) pontjában meghatározott nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan;


A pályázat benyújtásának határideje:
2019. április 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Babik Brigitta nyújt, az (52) 415-576-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja címére történő megküldésével (4027 Debrecen, Thomas Mann utca 2/A.)
 • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1335/2019, valamint a munkakör megnevezését: „gazdasági ügyintéző”


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Intézményi szabályzat szerint. A pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre- a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül- kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat (pályázati határidőn belül) hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. április 5.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. május 2. napjától tölthető be.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája - 2019. március 18.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja - www.debrecen.hu - 2019. március 18.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. március 18
Lejárat dátuma
2019. április 2

Ossza meg