Hőmérséklet
Álláshirdetések

Gönczy Pál Utcai Óvoda – óvodapedagógus

A Gönczy Pál Utcai Óvoda pályázat nélkül betölthető állást hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (4) bekezdése alapján a pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 

2018. 03. 01. - 2018. 06. 30. között

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 

4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3 sz.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Óvodai nevelés ellátása az Óvodai nevelés Országos Alapprogramja, a helyi pedagógiai program, valamint a munkaköri leírás alapján.

Az óvodás korú gyermekek testi, lelki, szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése. Szervezi csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait, segíti a hártányban lévők felzárkóztatását. Kapcsolatot tart a szülőkkel, ellátja a munkájával kapcsola-tos adminisztrációs teendőket. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Kinevezési feltételek:  

  • Főiskola, óvodapedagógus
  • Óvodai nevelésben szerzett legalább 10 hónapos szakmai tapasztalat
  • büntetlen előélet, továbbá a Kjt.20.§(2) bek.d.) pontjában és a 20 §(2c)-(2e) bekezdései-ben foglalt feltételeknek való megfelelés
  • cselekvőképesség
  • magyar állampolgárság
  • egészségügyi alkalmasság

A kinevezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Felsőfokú szakképzettséget igazoló bizonyítvány (ok) fénymásolata, fényképes szakmai önélet-rajz (kérjük az e-mail cím és a telefonszám feltüntetését) erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

2018.03.01. napjától tölthető be.

Jelentkezés módja: 

e-mailben: gonczy@ovoda.debrecen.hu vagy személyesen a 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3 sz. címen

Jelentkezési határidő: 

2018.02.16.

A pályázat nélkül betölthető munkakör további közzétételének helye:

  • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja
  • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.)
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2018. január 23
Lejárat dátuma
2018. február 16

Ossza meg