Hőmérséklet
Álláshirdetések

Gondozó - DMJV Városi Szociális Szolgálat

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat állást hirdet (pályázat nélkül betölthető) gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (4) bekezdése alapján pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, Debrecen

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Idősek nappali ellátása keretén belül a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozása. A napközbeni tartózkodás, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésének biztosítása, szabadidős programok szervezése, bonyolítása, a munkakörhöz tartozó adminisztráció vezetése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint az intézmény Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

Alkalmazási feltételek:

 • Alap vagy középfokú iskolai végzettség,
 • Középfokú képesítés, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet gondozó munkakör
 • alkalmazás minimum feltételként megjelölt OKJ -s képesítések valamelyike,
 • büntetlen előélet, amit sikeres felvétel esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány meglétével kell igazolni, cselekvőképesség,
 • 4 hónap próbaidő kikötése
 • egészségügyi alkalmasság


Jelentkezni lehet az alábbi dokumentumok benyújtásával:

 • részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az önéletrajzában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • bélyeggel ellátott, saját címre megcímzett válaszboríték.


Jelentkezési határidő:
2018. november 20.

Az elbírálás módja, rendje:
A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2018. december 01.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt a Volosinovszki Mónikától a 06-52-533-900-as, vagy a 06-52-315-166-os telefonszámon lehet kérni.

Személyesen leadni a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat titkárság 4032 Debrecen, Pallagi út 9. szám alatt munkaidőben.
Postai úton a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat 4032 Debrecen, Pallagi út 9. szám címre történő megküldésével. Postázás esetén a 2018. november 20-ig beérkezett dokumentumokat tudjuk figyelembe venni.
A borítékra kérjük ráírni „gondozó INE álláshirdetés”.

Az elbírálás módja, rendje:
A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés.

Az álláshirdetés további közzétételének helye, ideje:

 • DMJV Polgármesteri Hivatal (Új Városháza) Debrecen, Kálvin tér 11. hirdetőtábla – 2018. november 05.
 • DMJV Városi Szociális Szolgálat faliújság Debrecen, Pallagi út 9. sz.. - 2018. november 05.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2018. október 30
Lejárat dátuma
2018. november 20

Ossza meg