Hőmérséklet
Álláshirdetések

Gondozó - DMJV Városi Szociális Szolgálat

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Idősek nappali ellátása keretén belül a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozása. A napközbeni tartózkodás, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésének biztosítása, szabadidős programok szervezése, bonyolítása, a munkakörhöz tartozó adminisztráció vezetése. Az étkeztetés elvitellel történő, illetve helyben fogyasztásával kapcsolatos feladatok ellátása, az étel kiosztása a közegészségügyi, szakmai elvárások betartása mellett. A konyha illetve a konyhai eszközök tisztán tartása, elmosogatása a HACCP előírásainak megfelelően.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) intézmény Kollektív Szerződése az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 3. számú melléklet gondozó munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimum előírásaiként megjelölt szakképzettségek és szakképesítések valamelyike,
  • szociális ellátásban - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával. Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Bélyeggel ellátott, saját címre megcímzett válaszboríték.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. július 05.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Török Sándorné nyújt, az (52) 533-900 vagy az  (52) 315-166-os telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. július 12.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat címére történő megküldésével, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.
  • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1413/2019, valamint a munkakör megnevezését: „gondozó”
  • Személyesen: Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Titkárság, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • DMJV Polgármesteri Hivatal honlapja www.debrecen.hu - 2019. június 20.
  • DMJV Polgármesteri Hivatal, Új Városháza, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. hirdetőtábla - 2019. június 20.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. június 20
Lejárat dátuma
2019. július 5
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg