Hőmérséklet
Álláshirdetések

gondozó (fogyatékos nappali ellátás) - DMJV Városi Szociális Szolgálat

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat állást hirdet (pályázat nélkül betölthető) gondozó (fogyatékos nappali ellátás) munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (2) bekezdés e) pontja alapján pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, Debrecen

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Fogyatékos személyek nappali ellátása keretén belül: az ellátottak állapotához igazodva komplex ápolási feladatok elvégzése, igényekhez igazodó foglalkozások, rendezvények szervezésének bonyolításban aktív részvétel, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése, munkakörrel kapcsolatos adminisztráció pontos vezetése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az intézmény Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

Alkalmazási feltételek:

 • Alap vagy középfokú iskolai végzettség,
 • Középfokú képesítés, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet gondozó munkakör alkalmazás minimum feltételként megjelölt OKJ -s képesítések valamelyike,
 • büntetlen előélet, amit három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány meglétével kell igazolni,
 • cselekvőképesség,
 • 4 hónap próbaidő kikötése
 • egészségügyi alkalmasság


Jelentkezni lehet az alábbi dokumentumok benyújtásával:

 • részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az önéletrajzában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • bélyeggel ellátott, saját címre megcímzett válaszboríték


Jelentkezési határidő:
2018. december 21.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2019. január 03.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Volosinovszki Mónikától a 06-52-533-900-as és a 06-52-315-166-os telefonszámon lehet kérni.

Az elbírálás módja, rendje:
A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés.

A dokumentumok benyújtásának módja:

 • Személyesen leadni a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat, 4032 Debrecen, Pallagi út 9. szám alatt munkaidőben.
 • Postai úton a fenti címre történő megküldésével. Postázás esetén a 2018. december 21-ig beérkezett dokumentumokat tudjuk figyelembe venni. A borítékra kérjük ráírni „gondozó FNE álláshirdetés”


Az álláshirdetés további közzétételének helye, ideje:

 • DMJV Polgármesteri Hivatal, Új Városháza Debrecen, Kálvin tér 11. hirdetőtábla – 2018. december 06.
 • DMJV Városi Szociális Szolgálat faliújság Debrecen, Pallagi út 9. 2018. december 06.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2018. december 6
Lejárat dátuma
2018. december 21
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg