Hőmérséklet
Álláshirdetések

gondozó (szakosított ellátásban) - DMJV Városi Szociális Szolgálat

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat állást hirdet (pályázat nélkül betölthető) gondozó (szakosított ellátásban) munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (2) bekezdés e) pontja alapján pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, Debrecen

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Idősek ápoló-gondozó otthonában, átmeneti intézményében gondozó feladatok ellátása. Az önálló életvitelre már nem képes, vagy részben képes, általában időskorú ellátottak gondozási szükségleteinek biztosítása, pszichés egyensúlyban tartása. Gondoskodik az ellátottak kulturált környezetének kialakításáról, rendjének, tisztaságának fenntartásáról (ágy, éjjeli szekrény, ruhásszekrény), otthonossá tételéről. Biztosítja az ellátottak gondozási szükségleteinek kielégítését (táplálás, tiszta ágynemű, fehérnemű, ruházat, testápolás) az ellátott aktuális állapotához mérten.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az intézmény Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

Alkalmazási feltételek:

 • Alap vagy középfokú iskolai végzettség,
 • Középfokú képesítés, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet gondozó munkakör alkalmazás minimum feltételként megjelölt OKJ-s képesítések valamelyike,
 • büntetlen előélet, amit három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány meglétével kell igazolni, cselekvőképesség,
 • 4 hónap próbaidő kikötése,
 • egészségügyi alkalmasság


Jelentkezni lehet az alábbi dokumentumok benyújtásával:

 • részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az önéletrajzában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással   összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • bélyeggel ellátott, saját címre megcímzett válaszboríték


Jelentkezési határidő:
2019. május 20.

Az elbírálás módja, rendje:
A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli  meghallgatása után döntés.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2019. június 03.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Kissné Krajnik Katalintól az (52) 315-166 és az (52) 533-900- as telefonszámon lehet kérni.

A dokumentumok benyújtásának módja:

 • Személyesen leadni a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat titkárság 4032 Debrecen, Pallagi út 9. szám alatt munkaidőben.
 • Postai úton a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat 4032 Debrecen, Pallagi út 9. szám címre történő megküldésével. Postázás esetén a 2019. május 19-ig beérkezett dokumentumokat tudjuk figyelembe venni. A borítékra kérjük ráírni „gondozó álláshirdetés”


Az álláshirdetés további közzétételének helye, ideje:

 • DMJV Polgármesteri Hivatal honlapja www.debrecen.hu - 2019. 05. 02.
 • DMJV Polgármesteri Hivatal, Új Városháza, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. hirdetőtábla – 2019. 05. 02.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. május 2
Lejárat dátuma
2019. május 20
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg