Hőmérséklet
Álláshirdetések

Ispotály Utcai Óvoda – kisegítő, takarító

Az Ispotály Utcai Óvoda pályázat nélkül betölthető állást hirdet egyéb kisegítő, takarító munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (4) bekezdése alapján a  pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei: 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 

2018.03.01- 2020.01.24. között

Foglalkoztatás jellege: 

részmunkaidő 4 órás

A munkavégzés helye: 

4025 Debrecen, Ispotály Utcai Óvoda

A munkakörbe tartozó, illetve a vezető megbízással járó lényeges feladatok:

 • biztosítja a gyermek és felnőtt környezet rendjét és tisztaságát, a higiéniai feltételeket
 • beosztásával járó feladatokat a legjobb tudása szerint az elvárásoknak és az előírásoknak megfelelően, körültekintően, szakszerűen és felelősségteljesen látja el
 • az óvodai nevelés eredményességéhez minőségi munkájával hozzájárul

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Kinevezési feltételek:

 • középfokú iskolai végzettség
 • Ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 
 • Büntetlen előélet, továbbá a Kjt. 20.§ (2) bek. d. pontjában és a 20. § (2c) –(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Egészségügyi alkalmasság

A kinevezés részeként benyújtható iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata 
 • kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

2018. 03.01. napjától tölthető be.

A jelentkezés módja:

 • Postai úton az Ispotály Utcai Óvoda 4025 Debrecen, Ispotály utca 12. címre  
 • személyesen a fenti címen 
 • e-mailben: ispotaly@ovoda.debrecen.hu címen

Jelentkezési határidő: 

2018. 02.23.

A pályázat nélkül betölthető munkakör további közzétételének helye:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.)
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2018. február 1
Lejárat dátuma
2018. február 23

Ossza meg