Hőmérséklet
Álláshirdetések

kellékes - Debreceni Csokonai Színház

Debreceni Csokonai Színház a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet kellékes munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019.12.31.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                      
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Kossuth utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A díszletterveknek megfelelően a rendező által kiegészített kellék lista alapján, a tárvezető közvetlen utasításainak figyelembevételével biztosítja a próbákhoz, főpróbákhoz, előadásokhoz a kelléket, bútorokat. játékteret).
 • Előadásokra, illetve főpróbákra gondoskodik a kellékek, bútorok rendezői utasítás szerinti elhelyezéséről (berendezi a játékteret).
 • A különösebb szakértelmet nem igénylő kellékeket elkészíti.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

 • 8 Általános,
 • Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Középiskola/gimnázium

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű  kommunikációs készség, csapatban való munkavégzés, rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolat
 • kinevezés esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. december 20.

A pályázat elbírálásának határideje:
2018. december 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tar Éva nyújt, a 06-52-417-811 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Tar Éva részére a munkaugy@csokonaiszinhaz.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Tar Éva, Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Kossuth utca 10. Művészbejáró porta


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Csokonai Színház honlapja - 2018. december 5.
 • Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2018. december 5.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2018. december 5
Lejárat dátuma
2018. december 20
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg