Hőmérséklet
Álláshirdetések

kisgyermeknevelő-bölcsődevezető - DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye pályázat nélkül betölthető állást hirdet 1 fő kisgyermeknevelő-bölcsődevezető munkakörben.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján a pályázattal betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Üres állás, határozatlan idejű, 3 hónap próbaidővel

A vezetői megbízás időtartama:
Határozott időre, 2019. január 01-től – 2023. december 31-ig szól.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye:
DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény (4028 Debrecen, Gáborjáni Sz. K. u. 2.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Irányítja, ellenőrzi a bölcsőde nevelési és gondozási feladatainak ellátását.
 • Gondoskodik a bölcsőde működési, személyi és tárgyi feltételeiről, az intézményre vonatkozó rendeletek, utasítások, jogszabályok végrehajtásáról, illetve betartásáról.
 • Értékeli, segíti, ellenőrzi a bölcsődei alkalmazottak munkáját.
 • Megszervezi a bölcsőde munkarendjét.
 • Felel a bölcsőde telje körű dokumentációjának naprakész, hiteles és pontos vezetéséért.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII törvény, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26) Korm. rendelet, és a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről rendelkezései az irányadók.

Kinevezési feltételek:

 • Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság,
 • csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),
 • felsőfokú szociális alapvégzettség, pedagógus végzettség és kisgyermeknevelői OKJ szakképzettség (a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet 1. rész I. alapellátások 2.C pontjában meghatározott képesítések 1-2. pontja alapján)


Benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • tagintézmény vezetésére vonatkozó vezetési program,
 • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a Gyvt 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn.


Beadás módja:
Postai úton, a DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 4024 Debrecen, Varga u. 23. sz. címre. A borítékra kérjük ráírni a munkakör megnevezését.
Az alkalmazásra kerülő dolgozó kiválasztása az írásos jelentkezések elbírálása alapján történik.

Beadási határidő:
2018. november 30. napjáig

Elbírálás időpontja:
2018. december 10. napjáig

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja:
2019. január 01.

Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2018. október 29
Lejárat dátuma
2018. november 30

Ossza meg