Hőmérséklet
Álláshirdetések

Kisgyermeknevelő - DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Angyalföld Téri Tagintézménye

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye pályázat nélkül betölthető állást hirdet 1 fő kisgyermeknevelő munkakörben.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. (4) bekezdése alapján a pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Helyettesítő állás, határozott idejű, 3 hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye:
DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Angyalföld Téri Tagintézménye (4030 Debrecen, Angyalföld tér 3.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az intézménybe felvett bölcsődés gyermekek szakszerű nevelése-gondozása, pszichoszomatikus fejlődésük támogatása. A gyermekek napirendjének és tevékenységeinek a szakmai szabályai szerinti szervezése. A szülőkkel partneri együttműködés kialakítása. A nevelő munkához kapcsolódó dokumentációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, (a továbbiakban: Kjt.), és Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezik az irányadók.

Kinevezési feltételek:
Büntetlen előélet, és vele szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 15 § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság, középiskolai végzettség, szakirányú szakképzettség: csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), vagy csecsemő- és kisgyermekgondozó, (OKJ) vagy kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ)

Benyújtandó iratok, igazolások:
Önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettségeket igazoló okmányok fénymásolata, nyilatkozat arról, hogy a Gyvt 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

Beadási határidő:
2018. november 21. napjáig

Beadás módja:
Postai úton, a DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 4024 Debrecen, Varga u. 23. szám címre. A borítékra kérjük ráírni a munkakör megnevezését. Az alkalmazásra kerülő dolgozó kiválasztása az írásos jelentkezések elbírálása alapján történik.

Elbírálás időpontja:
2018. november 23.

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja:
2019. január 01.

Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2018. október 26
Lejárat dátuma
2018. november 21

Ossza meg