Hőmérséklet
Álláshirdetések

konyhai kisegítő - Áchim András Utcai Óvoda

Az Áchim András Utcai Óvoda (4030 Debrecen Áchim András u. 20-22.) pályázat nélkül betölthető állást hirdet konyhai kisegítő munkakörben.

„A közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján a pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 2019. augusztus 08-tól, három hónap próbaidővel.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye:
Áchim András Utcai Óvoda 4030 Debrecen, Áchim András u. 20-22.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Gyermek,- és munkahelyi étkeztetés előkészítési, tálalási feladatainak ellátása élelmiszerhigiéniai szabályok betartásával.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Kinevezési feltételek:

 • középfokú iskolai végzettség
 • az Nkt. 66. §. (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen.
 • magyar állampolgárság,
 • egészségügyi alkalmasság
 • büntetlen előélet, továbbá a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20.§ (2c) - (2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés.


Elvárt kompetenciák:

 • személyi és környezet iránti higiénia
 • gyakorlati feladatértelmezés, pontosság
 • módszeres munkavégzés
 • fegyelmezettség
 • együttműködési képesség


A benyújtandó íratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló okmányok fénymásolata (a kinevezés esetén az eredeti okmányok bemutatása)
 • fényképes szakmai önéletrajz (kérjük az email cím és a telefonszám feltüntetését)
 • kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra
 • nyilatkozat arról, hogy a jelölt hozzájárul a munkakör betöltésére irányuló kiválasztási eljárásban személyes adatainak megismeréséhez.


Jelentkezés módja:
Kizárólag elektronikus úton az achimovi2022@gmail.com e-mail címen.

Jelentkezési határidő:
2019. július 26.

Elbírálás időpontja:
2019. augusztus 01.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2019. 08. 08.

A pályázat nélkül betölthető munkakör további közzétételének helye:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu 2019. július 11.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Új Városháza (4026 Debrecen, Kálvint tér 11.) hirdetőtáblája- 2019. július 11.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. július 11
Lejárat dátuma
2019. július 26

Ossza meg