Hőmérséklet
Álláshirdetések

Konyhai kisegítő - Thaly Kálmán Utcai Óvoda

Thaly Kálmán Utcai Óvoda 4026 Debrecen, Thaly Kálmán u. 10. pályázat nélkül betölthető állást hirdet konyhai kisegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §(2) bekezdése b) pontja alapján a  pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglakoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Thaly Kálmán Utcai Óvoda, 4026 Debrecen, Thaly Kálmán u. 10.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az élelmezési tevékenységgel kapcsolatos feladatok végzése, étel előkészítés, mosogatás, takarítási feladatok a HACCP betartása mellett.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Kinevezési feltételek

 • minimum  8 általános iskolai végzettség
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • Ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66.§ (1) bekezdés b) pontjában,a  Kjt.20.§ (2) bekezdés d.) pontjában és a 20 § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra
 • egészségügyi alkalmasság
 • cselekvőképesség


A kinevezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a jelölt hozzájárul a munkakör betöltésére irányuló kiválasztási eljárásban személyes adatai megismeréséhez.


Jelentkezési határidő:
2019. január 25.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2019. február 01.

Jelentkezés módja:
Postai úton a Thaly Kálmán Utcai Óvoda címére történő megküldésével, (4026 Debrecen, Thaly Kálmán u. 10.) vagy személyesen, hétfőtől-csütörtökig 8.00-14.00 óra között.

A pályázat nélkül betölthető munkakör további közzétételének helye:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja – 2019. január 11.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2019. január 11.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. január 11
Lejárat dátuma
2019. január 25
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg