Hőmérséklet
Álláshirdetések

Közművelődési szakember - Debreceni Művelődési Központ

Debreceni Művelődési Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Közművelődési szakember munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2019. július 1. - 2021. október 31.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Piac utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
közművelődési feladatok ellátása (közösségfejlesztés, rendezvényszervezés, pályázatírás)

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú közművelődési szakképzettség, lehetőleg művelődésszervező szakképzettség,
 • Gyakorlott szintű informatikai ismeretek,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételeknek való megfelelés


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
angol és/vagy német középfokú C típusú nyelvvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • szervezőkészség,
 • kommunikációs készség,
 • problémamegoldó készség,
 • kapcsolatteremtő készség,
 • precizitás,
 • önállóság


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet és annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.


A pályázat benyújtásának határideje:
2019. június 26.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. június 28.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Művelődési Központ címére történő megküldésével, 4024 Debrecen, Piac utca 22. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 375-DMK/2016 , valamint a munkakör megnevezését: „Közművelődési szakember”
 • Elektronikus úton Debreceni Művelődési Központ Titkársága részére a dmk@debrecenimuvkozpont.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Debreceni Művelődési Központ Titkársága, Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Piac utca 22.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu – 2019. június 11.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Új Városháza hirdetőtáblája – 2019.június 11. 
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. június 11
Lejárat dátuma
2019. június 26
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg