Hőmérséklet
Álláshirdetések

Közterület-felügyelő - A Debreceni Közterület Felügyelet

A Debreceni Közterület Felügyelet (4026 Debrecen, Bem tér 14.) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A pályázati munkakör betölthető:
legkorábban 2019. szeptember 2. hatállyal, 6 hónap próbaidő után határozatlan idejű kinevezéssel.

A közterület-felügyelő feladata:
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben, és a DMJV. Önkormányzat Közgyűlésének a Debreceni Közterület Felügyelet feladatainak meghatározásáról szóló 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • középfokú iskolai végzettség.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
közterület-felügyelői szakképesítés.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a 45/2012. Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • képesítést tanúsító okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. tv. 5.§ (2)-(3) bekezdésében kizáró okok hatálya alatt nem áll, vagy az igényléséről szóló postai feladóvevény másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, s a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek.


Alkalmazási feltételek:

 • orvosi és pszichikai alkalmassági vizsgálat,
 • vagyonnyilatkozat tétel lefolytatása.


A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton a munkaugy@kozterf.hu email címre a munkakör megnevezésével, vagy személyesen Tőzsér Gyula Hatósági Osztályvezető Úrnál (4026 Debrecen, Bem tér 14.).

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény előírásai alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. augusztus 4.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. augusztus 9.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:
Tőzsér Gyula hatósági osztályvezető (telefon: 06-30/488-21-11)

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • A fenntartó honlapján (www.debrecen.hu) - 2019. július 22.
 • DMJV.PH (Új Városháza) hirdetőtábláján – 2019. július 22.
 • Debreceni Közterület Felügyelet honlapján (www.kozteruletfelugyelet.hu) –2019. július 22.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. július 22
Lejárat dátuma
2019. augusztus 4
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg