Hőmérséklet
Álláshirdetések

Közterület-felügyelő - Debreceni Közterület Felügyelet

A Debreceni Közterület Felügyelet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A pályázati munkakör betölthető:
legkorábban 2018. december 10. hatállyal, határozott időre 2019. december 30-ig, 4 hónap próbaidővel.

A közterület-felügyelő feladata:
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. tv, és a DMJV. Önkormányzat Közgyűlésének a Debreceni Közterület Felügyelet feladatainak meghatározásáról szóló 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátását határozza meg.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • középfokú iskolai végzettség,


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
közterület-felügyelői szakképesítés

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a 45/2012. Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • képesítést tanúsító okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. tv. 5.§ (2)-(3) bekezdésében kizáró okok hatálya alatt nem áll, vagy az igényléséről szóló postai feladóvevény másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, s a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek.
 • munkajogviszonyigazolás megkéréséről egy igazolás a Debreceni Járási Hivatal Egészségbiztosítási Osztályától (Debrecen, Darabos utca 9-11.)


Alkalmazási feltételek:

 • orvosi és pszichikai alkalmassági vizsgálat,
 • vagyonnyilatkozat tétel lefolytatása


A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton a munkaugy@kozterf.hu email címre a munkakör megnevezésével, vagy személyesen Tőzsér Gyula Hatósági Osztályvezető Úrnál (4026 Debrecen, Bem tér 14.).

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény előírásai alapján történik.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • A fenntartó honlapján (www.debrecen.hu) - 2018. november 6.
 • DMJV.PH (Új Városháza) hirdetőtábláján – 2018. november 6.
 • Debreceni Közterület Felügyelet honlapján (www.kozteruletfelugyelet.hu) – 2018. november 6.


A pályázat benyújtásának határideje:
2018. november 19.

A pályázat elbírálásának határideje:
2018. november 23.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:
Tőzsér Gyula hatósági osztályvezető (telefon: 06-30/488-21-11)

Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2018. október 31
Lejárat dátuma
2018. november 19

Ossza meg