Hőmérséklet
Álláshirdetések

Letéti pénztáros - DMJV Városi Szociális Szolgálat

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat állást hirdet (pályázat nélkül betölthető) letéti pénztáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (2) bekezdés e) pontja alapján pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, Debrecen

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Vezeti a számlák analitikus gépi nyilvántartását, gondoskodik arról, hogy a számlák alapján a készletek raktári bevételezésre, igazoltatásra kerüljenek. Bonyolítja a térítésköteles gyógyszerek pénzügyi elszámolását. Könyveli a szociális és mentálhigiénés csoport által leadott számlákat alaki és számszaki ellenőrzés után - megfelelő nyilvántartásokon. Könyveli a gondozottak által megőrzésre leadott betétkönyvek bevételi - kiadási forgalmát. A gondozottak által leadott értéktárgyakat nyilvántartja, az örökös részére kiadja. Vezeti a letéti számlákat, egyeztet a főkönyvi könyveléssel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az intézmény Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

Alkalmazási feltételek:

 • Középfokú iskolai végzettség,
 • Középfokú vagy emelt szintű pénzügyi, számviteli végzettség
 • büntetlen előélet, amit három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány meglétével kell igazolni, cselekvőképesség,
 • 4 hónap próbaidő kikötése
 • egészségügyi alkalmasság


Jelentkezni lehet az alábbi dokumentumok benyújtásával:

 • részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával,
 •  iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az önéletrajzában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • bélyeggel ellátott, saját címre megcímzett válaszboríték


Jelentkezési határidő:
2018. 11. 16.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2018. 11. 26.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Nagy Lajosnétól a 06-52-533-900-as vagy a 06-52-315-166-os telefonszámon lehet kérni.

A dokumentumok benyújtásának módja:

 • Személyesen leadni a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat 4032 Debrecen, Pallagi út 9. szám alatt munkaidőben.
 • Postai úton a fenti címre történő megküldésével. Postázás esetén a 2018. november 16-ig beérkezett dokumentumokat tudjuk figyelembe venni.
 • A borítékra kérjük ráírni „letéti pénztáros álláshirdetés”


Az elbírálás módja, rendje:
A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés.

Az álláshirdetés további közzétételének helye, ideje:

 • DMJV Polgármesteri Hivatal (Új Városháza) Debrecen, Kálvin tér 11. hirdetőtábla – 2018. október 31.
 • DMJV Városi Szociális Szolgálat faliújság Debrecen, Pallagi út 9. sz.. – 2018. október 31.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2018. október 29
Lejárat dátuma
2018. november 16

Ossza meg