Hőmérséklet
Álláshirdetések

Letéti pénztáros - DMJV Városi Szociális Szolgálat

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat állást hirdet (pályázat nélkül betölthető) letéti pénztáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (2) bekezdés e) pontja alapján pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, Debrecen

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Részt vesz az ellátottak havi nyugdíjának, nyugdíjszerű ellátásának kifizetésével kapcsolatos feladatok elvégzésében. Kifizeti az ellátottak zsebpénzét, munkajutalmát. Könyveli a szociális és mentálhigiénés csoport által leadott számlákat - alaki és számszaki ellenőrzés után - a megfelelő nyilvántartásokon. A gondozottak által leadott értéktárgyakat nyilvántartja, az örökös részére kiadja. Vezeti a letéti számlákat, egyeztet a főkönyvi könyveléssel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az intézmény Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

Alkalmazási feltételek:

 • középfokú iskolai végzettség,
 • középfokú vagy emelt szintű pénzügyi, számviteli végzettség
 • büntetlen előélet, valamint a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt feltételeknek való megfelelés, amelyet három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság


Jelentkezni lehet az alábbi dokumentumok benyújtásával:

 • részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a jelentkező büntetlen előéletű, valamint vele szemben a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok nem áll fenn,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az önéletrajzában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • bélyeggel ellátott, saját címre megcímzett válaszboríték


Jelentkezési határidő:
2019. október 07.

Az elbírálás módja, rendje:
A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2019. november 04. napjától tölthető be.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Nagy Lajosné intézményvezetőtől az (52) 315-166 vagy az (52) 533-900-as telefonszámon lehet kérni.

A dokumentumok benyújtásának módja:

 • Személyesen leadni a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat, 4032 Debrecen, Pallagi út 9. szám alatt munkaidőben.
 • Postai úton a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat, 4032 Debrecen, Pallagi út 9. szám címre történő megküldésével. Postázás esetén a 2019. október 07-ig beérkezetett dokumentumokat tudjuk figyelembe venni. A borítékra kérjük ráírni „letéti pénztáros álláshirdetés”


Az álláshirdetés további közzétételének helye, ideje:

 • DMJV Polgármesteri Hivatal honlapja, www.debrecen.hu - 2019. szeptember 20.
 • DMJV Polgármesteri Hivatal ,Új Városháza, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. hirdetőtábla - 2019. szeptember 20.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. szeptember 20
Lejárat dátuma
2019. október 7

Ossza meg